Klimaatverandering maakt Amerika niet geweldig

Klimaatschade VS

Sommige delen van de VS profiteren zelfs iets van de aardopwarming (afb: Hsiang, Kopp et. al.)

Eerst Amerika, volgens Trump en hij kondigt aan dat het land zich terugtrekt uit het klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs is gesloten. Onderzoek heeft echter aannemelijk gemaakt dat klimaatverandering de Amerikaanse economie over het algemeen pijn zal doen, maar ook de de ongelijkheid sterk zal toenemen. De pijn zal vooral geleden worden in het midwesten en het zuiden van de VS. Sommige delen profiteren zelfs van de aardopwarming.
Solomon Hsiang van de universiteit van Californië in Berkeley en zijn medeonderzoekers vroegen zich af welke uitwerking klimaatverandering zou hebben op een van de grootste broeikasgasproductenten ter wereld: de VS. Dan praten we over oogsten, schade aan kusten, energiekosten, gezondheid, sterftecijfers, criminaliteit, arbeidsprestatie, schade door natuurrampen en nog zo wat. We hebben het over de toekomst (niets is zo moeilijk als voorspellen, vooral als het over de toekomst gaat), dus al die gegevens moesten uit een rekenmodel gedestilleerd worden.
Volgens de berekeningen van de onderzoekers daalt het brutobinnenlandsproduct met 1,2% bij elke graad aardopwarming. Hoe warmer het daarbij gedurende langere tijd wordt, hoe groter dat getal, hoe groter dus dat verlies. De kostenposten zijn onder meer: dalende landbouwopbrengsten, stijgend stroomverbruik en dalende arbeidsprestatie.

Ongelijkmatig

Dat economische verlies is niet gelijkmatig over Amerika verdeeld. Delen van het rijkere noorden en westen van Amerika worden nauwelijks getroffen, of kunnen zelfs nog wat profiteren van de klimaatverandering. De lasten worden gedragen door het armere midwesten en vooral het zuiden. Daar kan de verslechtering van de economie tegen het einde van deze eeuw zo’n 20% bedragen, becijferden de onderzoekers. Hsiang: “Als we zo doorgaan dan zal er de grootste overdracht plaatsvinden van arm naar rijk in de Amerikaanse geschiedenis.”

De kustgebieden rond de Golf van Mexico zullen het zwaar krijgen, voorspellen de onderzoekers. “De zeespiegelstijging en de sterker wordende orkanen vormen grote bedreigingen voor de gemeenschap daar. Daar komt de hitte nog bij, waardoor de energiekosten voor koeling sterk zullen stijgen. Ook zal de geweldmisdaad toenemen, zal de arbeidsproductiviteit dalen en de gezondheid van de mensen onder druk komen te staan”, zegt medeonderzoeker Robert Kopp van de Rutgers-universiteit.
Ook het midwesten, de graanschuur van de VS, krijgt het zwaar te verduren. Er dreigen verliezen voor de oogstopbrengsten zoals die voorkwamen tijdens de zandstormen in de jaren 30, die een gevolg waren van langdurige droogte.
Hsiang: “Als we ons zouden moeten aanpassen aan de klimaatverandering, zouden we op zijn minst moeten weten welke delen van het we ons moeten concentreren. We hebben poliitici alleen maar materiaal geleverd over welke gebieden in de VS bijzonder kwetsbaar zijn voor klimaatverandering.”

Bron: bdw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.