Schaliegaswinning zou tot vroeggeboortes leiden

schaliegaswinning

Schaliegaswinning

Nog een reden om niet met schaliegaswinning te beginnen: zwangere vrouwen zouden er te vroeg geboren kinderen van krijgen. Ja, heus waar. Soms sta je wel eens te kijken van wat die ‘wetenschap’ nou weer heeft gevonden en dat geldt ook voor onderhavige kwestie. Boren en zwangerschap? Het schijnt dat heuse onderzoekers van de John Hopkins-universiteit (VS) dat bijzondere verband hebben gelegd. Ze gaan nu uitzoeken hoe dat zit.

Er is al schade aangetoond door schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening en dat is allerminst verwonderlijk als je de ondergrondse gewelddadigheid van die winningsmethode in gedachten neemt: ondergrondse steenstructuren (schalie) worden aan gort gebroken om het daarin opgesloten gas te kunnen winnen. Ook schijnt die winning een druk verkeer tot gevolg te hebben. “De groei van die winning (vooral in de VS; as) is veel te snel gegaan om goed de gevolgen voor het milieu en, minstens zo belangrijk, de volksgezondheid te kunnen onderzoeken”, zegt Brian Schwartz. “Meer dan 8000 gasputten zijn alleen al in Pennsylvania geboord en we laten dat toe terwijl we bijna niets weten van de gezondheidseffecten. Ons onderzoek is een van de weinige onderzoeken die gedaan zijn en we tonen aan dat schaliegaswinning een negatieve invloed heeft op de gezondheid.”

In Pennsylvania waren in 2006 minder dan honderd wat de onderzoekers onconventionele gasputten noemen, nu (dus) meer dan 8000. Voor hun studie analyseerden Schwartz c.s. gegevens van een databank met gezondheidsgegevens van 40 districten in Noord- en Midden-Pennsylvania (noordoosten van de VS). Tussen januari 2009 en januari 2013 werden er in dat gebied 10 964 zuigelingen geboren (uit 9 384 moeders). Ze bekeken ook waar geboord werd naar schaliegas en hoever dat verwijderd was van de woningen van de zwangere vrouwen en in welk stadium van de gasproductie de putten verkeerden, hoe en hoeveel gas er werd geproduceerd tijdens de zwangerschap. Op basis van al die informatie ontwikkelden ze een index hoe actief de putten waren en hoe ver van de zwangere vrouw ze verwijderd waren.
Na veel rekenwerk kwamen ze tot de slotsom dat bij de productiefste putten de kans op een vroeggeboorte (voor de 37ste week) met 40% steeg en dat de kans op een gevaarlijke zwangerschap met 30% toenam, wat een gevolg kan zijn van hoge bloeddruk en bovenmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Over het geheel gezien werd 11% te vroeg geboren, waarvan viervijfde tussen de 32ste en de 35ste week (die 11% zou het Amerikaanse gemiddelde zijn. Dus?). Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten is vroeggeboorte verantwoordelijk voor ruim eenderde van de sterfgevallen bij baby’s (cijfers 2010). Ook is er een verband tussen vroeggeboorte en neurologische aandoeningen bij kinderen.

De onderzoekers konden niet verklaren waarom ze vonden wat ze vonden. Volgens Schwartz heeft elke stap in het boorproces effect op de omgeving, voor een deel ook doordat schadelijke stoffen met het gas mee naar boven komen. De activiteit rond de putten brengt ook veel verkeer en lawaai mee (de schalie wordt gekraakt onder hoge waterdruk). “Nu we weten wat er gebeurt willen we uitzoeken waarom dat zo is. Is het de luchtkwaliteit? De spanning? Er zijn wat ons betreft twee belangrijke kandidaten”, zegt Schwartz. Door de lage gasprijzen is de animo om nieuwe putten te slaan wat geluwd, maar dit jaar komen er in Pennsylvania nog zo’n 500 bij. Hij vindt dat de politiek rekening moet houden met de uitkomsten van het weinige onderzoek dat gedaan is. “Die paar studies toonden allemaal aan dat er invloed is op de gezondheid. De politiek zou in haar beslissingen die resultaten mee moeten nemen.”

Bron: Science Daily

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.