Gelijk van Einstein stelt sommige wetenschappers teleur

Albert Einstein en de zwaartekrachtgolven

Albert Einstein geloofde zelf dat zwaartekrachtgolven niet zijn waar te nemen

Albert Einstein was een genie die louter met potlood, papier en hersens (denk ik=as dan) wetmatigheden in de natuur bedacht/vond die nog steeds recht overeind staan. Wat betreft het equivalentieprincipe betreft lijkt hij ook nog steeds gelijk te hebben Nieuwe, nauwkeuriger metingen van/in de MICROSCOPE-satelliet zouden dat principe, fundament van de algemene relativiteitstheorie, met verhoogde precisie hebben bevestigd, tot teleurstelling van sommige wetenschappers.
Twee voorwerpen van ongelijke massa krijgen in een vrije val dezelfde versnelling. Oftewel een kippenveer valt even snel op de grond als een kilo lood. Dat gebeurt dan wel in het luchtledige, want de luchtmoleculen versjteren de boel. Een voorwerp heeft in feite twee massa’s: een zwaartekrachtmassa en een traagheidsmassa. Newton nam aan dat die gelijk waren. Uiteindelijk was dat ook de conclusie van Einstein.
“Op grond van onze huidige ervaringen hebben we geen reden om te veronderstellen dat de natuurkundige wetten in stelsel Σ1 op enigerlei wijze anders zouden zijn van die in stelsel Σ2 en dus moeten we aannemen dat een gravitatieveld fysisch volledig gelijkwaardig is met een referentiestelsel dat versneld beweegt”, laat de Wikipedia Einstein daarover zeggen. Een voorwerp dat door de zwaartekracht in een vrije val geraakt, is in dezelfde situatie als een voorwerp in het binnenste van een zich versnellend lichaam. Met andere woorden: traagheid/vertraging zou hetzelfde zijn, tenminste hetzelfde resultaat opleveren, als zwaartekracht.

De Franse microsatelliet werd in 2016 gelanceerd, honderd jaar na de publicatie van de algemene relativiteitstheorie door Einstein. Daarin/mee moest dat equivalentieprincipe van Einstein worden bevestigd, dat een belangrijke pijler onder de algemene relativiteitstheorie is.

Teleurgesteld

Dit nieuwe resultaat zal sommige wetenschappers hebben teleurgesteld. De onjuistheid van dat principe zou volgen uit sommige theorieën van het alles die zowel de zwaartekracht als de kwantummechanica willen verenigen. Dat principe van Einstein zou volgens die theorieën niet opgaan.
Zo zou volgens sommige theorieën die een verklaring willen geven van donkere materie het equivalentieprincipe al geen stand houden in een baan rond de aarde. Dat idee zou dan ook weer zijn herzien.
MICROSCOPE 2 zou de proeven met nog grotere precisie gaan uitvoeren. Sommige natuurkundigen hopen dat daar uiteindelijk toch afwijkingen bij worden gevonden. Dat zou dan ruimte geven voor nieuwe theorieën over donkere materie en energie. Dan vraag ik me natuurlijk in mijn onnozelheid af of deze metingen niet aantonen (aannemelijk maken) dat die theorieën niet deugen volgens de falsificatietheorie van Karl Popper. Ik besef overigens ook wel dat in het detail (nauwkeurigheid) de duivel huist.

Bronnen: Futura-Sciences, Physics

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.