Kan je het coronavirus krijgen zonder ziek te worden?

Coronavirus

Het coronavirus (afb: CDC)

Voorlopig zullen we hier niet over uitgepraat raken. Het is opmerkelijk hoe weinig we afweten van virussen, ongeveer de simpelste organismen die er bestaan en door sommige wetenschappers niet eens tot het leven worden gerekend. Nu doet zich weer de vraag voor: kunnen we het coronavirus oplopen zonder er (zichtbaar en merkbaar) ziek van te zijn? Het lijkt er wel op.

Ach ja. De mens komt pas in actie als ie ergens door wordt overvallen en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar hard aan meedoe. Al jaren waarschuwen wetenschappers dat dit soort virusuitbraken dood en verderf zouden kunnen zorgen, maar wij gaan fluitend door met onze (voor de aarde) verwoestende manier van leven… totdat het mis gaat. Met het klimaat zijn de zorgen nog niet groot genoeg, maar zo’n dom virusje kon/kan zo maar roet in het eten gooien en de halve wereld plat leggen. Er worden de laatste tijd veel cijfers genoemd van bewezen coronagevallen, van doden, over besmettingsdgraad en de dodelijkheid van dit vermaledijde virus, maar die getallen kloppen natuurlijk van geen kant. Veel mensen zouden een milde vorm van de coronaziekte gehad hebben, maar hoeveel is onbekend en nu gaat zelfs het verhaal dat mensen met het coronavrus besmet zouden kunnen raken zonder daar (zicht- of merkbare) nadelen van te ondervinden.
Dat is aan de ene kant verheugend (voor die mensen), maar die zouden nog steeds anderen kunnen besmetten. ABC News in de VS komt met een verhaal dat in een daklozeninrichting in Boston, op een schip van de Amerikaanse marine, een zwangere vrouw in een New Yorks ziekenhuis en in verschillende Europese landen gevallen van ‘stille’ besmetting zijn aangetroffen.
Het hoofd van de Amerikaanse centra voor ziektepreventie stelt dat een kwart van de mensen die besmet zijn de symptomen van de ziekte niet hebben. Volgens de vice-voorzitter van de Amerikaanse chefs der staven, generaal John Hyten, zou dat bij het militaire personeel wel 60 tot 70% kunnen zijn. Volgens Michael Mina van de school voor de volksgezondheid van Harvard zijn de getallen buitengewoon onbetrouwbaar. Toch denkt hij wat de getallen betreft dat we er stevig naast zitten.
Wereldwijd zouden er zo’n 2,3 miljoen mensen besmet zijn en er zouden meer dan 160 000 doden zijn gevallen. Het virus, maar vooral de bestrijding/voorkoming van besmetting, heeft over de hele wereld grote maatschappelijke en economische gevolgen gehad sinds januari van dit jaar.

Milde gevallen

Het coronavirus zou milde griepachtig ongemakken kunnen veroorzaken. Het gaat er nu op lijken dat zelfs dat niet hoeft. Wetenschappers in IJsland hebben 6% van de bevolking onderzocht (zo’n 20 000 mensen). 0,7% daarvan bleek positief (besmet) dus. Bij mensen met een hoger risico vanwege reisfrekwentie en/of aantallen contacten liep dat percentage op tot 13%.
Op het vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, waar een opvarende aan de coronaziekte overleed, zou 40% de symptomen hebben gekregen. Dat cijfer kan nog veranderen. In een New Yorks ziekenhuis werden alle zwangere vrouwen getest op het virus. Bijna 14% van de vrouwen die besmet was vertoonde geen symptomen. Van de 33 positieven vertoonden 29 tijdens de test geen verschijnselen van de coronaziekte. Sommigen kregen die later wel.
Op het passagiersschip, of eigenlijk meer een veredelde rondvaartboot, Diamond Princess had de helft van de positieven de symptomen (nog?) niet. Er zijn schattingen dat 18% daarvan die ook nooit zullen krijgen. Nattevingerwerk?
Bij deze tests werd geprobeerd het virus aan te tonen bij uitstrijkjes van keel en neus. Daarmee kan je gevallen missen. In een Japans onderzoek bleek meer dan de helft van de positief getesten nog geen ziekteverschijnselen te vertonen, terwijl ze die later wel kregen. Er wordt meer verwacht van de test op corona-antilichamen die moeten bewijzen dat mensen besmet zijn (geweest). Overigens kan het ontbreken van verschijnselen natuurlijk veel met de incubatietijd te maken hebben. Er liggen twee tot zelfs tien dagen tussen besmetting en het ontstaan van de eerste ziekteverschijnselen. De Nederlandse Wikipedia heeft het zelfs over vijf tot veertien dagen.

Antilichamen

In Californië zijn afgelopen vrijdag 3300 mensen onderzocht op corona-antilichamen . Daarvan was tussen de 1,5% en 2,8% (vanwaar die grote marge?;as) besmet. In het Santa Claradistrict waar die proef werd gedaan zou dat neerkomen op tussen de 40 000 en 81 000 coronagevallen, zo’n vijftig keer meer dan geconstateerd.
Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar het werd onmiddellijk bekritiseerd. Deelnemers zouden via Facebook zijn geworven. Dat zou veel mensen aantrekken die mogelijk zouden zijn besmet en wilden weten of hun aandoening werd veroorzaakt door dat vermaledijde virus. Bepaalde buurten waren ook oververtegenwoordigd.

Bij al die ‘bepalingen’ kunnen vraagtekens gezet worden, net als bij de officieel gepresenteerde cijfers. Volgens Mina van de Harvarduniversiteit zouden de Amerikaanse centra voor ziektepreventie (CDC) en andere groepen werken aan studies op dit terrein. Die zouden ook moeten bijdragen aan de terugkeer naar ‘normaal’. Maar ja, wat is normaal? Mensen zouden toch lering moeten trekken uit hun uiterst onzorgvuldige omgang met de omgeving/natuur, maar de grote vraag is of ze dat ook doen. Ik vrees van niet. Voorlopig moeten we constateren dat we ontzettend weinig weten van dit specifieke virus en dan te bedenken dat er, grof geschat, nog honderden miljoenen andere virusdeeltjes zijn….

Bron: ABC News

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.