Koeienscheten ook slecht voor het klimaat, dus…

Koeienscheet

Zo kan het ook, maar dat zie ik niet gebeuren.

Niet alleen kooldioxide maar ook twee andere broeikasgassen (distikstofoxide en methaan) zullen moeten worden ‘getemd’ wil het wat worden met onze inspanningen het klimaat niet te laten ontploffen. Nou ja, inspanningen. Voorgenomen inspanningen (als de economie het toelaat). Een internationale groep onderzoekers onder aanvoering van William Ripple van de staatsuniversiteit van Oregon beklemtoont dat in een commentaar in het blad Nature Climate Change: Herkauwers, klimaatverandering en klimaatbeleid. Dat betekent dat we ook iets moeten doen aan de ongelimiteerde emissie van koeienscheten. De remedie is eenvoudig: krimp die veestapel drastisch in. Daarmee bereik je snel een groot effect.
“We staan op een beslissend keerpunt en daarom moeten we alle mogelijkheden aangrijpen de opwarming te vertragen”, zegt Ripple. “We moeten de inzet van fossiele brandstoffen sterk verminderen, maar dat lost maar een deel van het probleem op. Daarnaast moeten we ook de uitstoot van andere broeikasgassen verminderen om niet over de kritische grens heen te schieten.”
Na koolstofdioxide is methaan het belangrijkste broeikasgas. De belangrijkste bron van methaan (aardgas) zijn onze herkauwers, de koeien, schapen, geiten en buffels maar ook het gebruik van fossiele brandstoffen. Een simpele oplossing zou zijn het aantal herkauwers drastisch te reduceren. Op basis van de jongste schattingen berekenden de onderzoekers dat de broeikasgasemissie bij zuivelproducten en vlees van herkauwers per kilo 19 tot 48 maal hoger is dan bij eiwitrijke plantaardige levensmiddelen als bonen, granen of sojaproducten.

Herkauwers produceren, anders dan niet-herkauwers als varkens en kippen, grote hoeveelheden methaan. Kooldioxide is in hoeveelheid en ook effect gemeten het belangrijkste broeikasgas. Daar moet de uitstoot van worden teruggedrongen, maar er is volgens de schrijvers van het commentaar met het veel sterkere broeikasgas methaan veel sneller resultaat te bereiken dan met de, moeizame, reductie van kooldioxide. Dat kan simpelweg door het inkrimpen van de veestapel.

De auteurs beklemtonen dat de veehouderij wereldwijd een steeds grotere invloed heeft op het milieu. Het aantal herkauwers is sedert 50 jaar met 50% gegroeid. Er zijn nu zo’n 3,6 miljard herkauwers op de aarde. Een kwart van het aardlandoppervlak wordt als weideland gebruikt en eenderde van het akkeroppervlak is voor de productie van veevoer. ┬áMet het inkrimpen van het aantal herkauwers daalt meteen ook de broeikasproductie van veevoerplanten. Co-auteur Pete Smith van de universiteit geeft nog meer argumenten om de veestapel in te krimpen. “Minder herkauwers brengt ook voordelen met betrekking tot voedselzekerheid, gezondheid en milieubescherming met zich mee.” Volgens de auteurs wordt er bij de Verenigde Naties nog te weinig nadruk op dit thema gelegd. Het Kyotoprotocol had het niet over koeienscheten, om het wat plat te zeggen.

Bron: Alpha Galileo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.