Achter- én vooruitgang bij aantallen insecten

Insecten

Insecten

Tot nu toe ben ik alleen nog maar verhalen tegengekomen die een somber beeld schetsen van de toekomst van insecten , maar het lijkt er op dat nieuw onderzoek dat beeld wat nuanceert. In het algemeen gaat het inderdaad slecht met de aantallen insecten, maar er zijn uitzonderingen
Een analyse van langetermijnonderzoek in verschillende landen heeft uitgewezen dat het aantal op land levende insecten stevig daalt. Zoetwaterinsecten schijnen daarop echter een uitzondering op te vormen. Hun aantal neemt toe zo melden onderzoekers rond Roel van Klink van het Duitse centrum voor biodiversiteitsonderzoek.
Insecten vormen de soortenrijkste diergroep op aarde. De teller staat inmiddels op rond eenmiljoen soorten. Insecten worden door mensen vaak als hinderlijk beschouwd, maar dat laat onverlet dat ze een belangrijke plaats in de voedselketen innemen. Bovendien zijn bepaalde insecten bestuivers en daarmee onontbeerlijk voor ’s mensen voedselproductie.
In 2017 sloegen onderzoekers in Duitsland alarm. In 27 jaar was daar driekwart van de insectenpopulatie verdwenen, zo concludeerden de onderzoekers. Ook uit ander onderzoek bleek een sterke teruggang maar ook een licht groei. Dat heeft alles met het gebrek aan gegevens te maken. Insecten zijn relatief weinig bestudeerd. Dat maakt het moeilijk harde conclusies te trekken.
Daar hebben onderzoekers van iDiv Halle-Jena-Leipzig, een samenwerkingsverbandd van elf universiteiten en instituten, wat aan proberen te doen door te gaan kijken wat er wereldwijd bekend is. Ze analyseerden daarvoor 166 langetermijnstudies van zo’n 1676 verschillende locaties die tussen 1925 en 2018 zijn gedaan.

Grote verschillen

Uit die analyse komt naar voren dat er grote verschillen zijn in lokale ontwikkelingen, zelfs tussen vlak bij elkaar gelegen gebieden. In het totaal liep het aantal insecten in die periode met gemiddeld 0,92% per jaar terug. Dat lijkt weinig, maar we hebben het dan over zo’n 24% in 30 jaar en een halvering in 75 jaar. Dan hebben we het ook over vlinders, sprinkhanen en mieren.

De teruggang gaat zo langzaam dat ie nauwelijks wordt opgemerkt. Pas als je na jaren weer in je geboortedorp komt zie je hoeveel er veranderd is, niet als je daar regelmatig komt. Het ging mij pas opvallen toen auto’s zelden meer bespikkeld waren met insectenlijkjes zoals in de jaren 60 en 70 (en misschien wel later) nog heel normaal was.
De teruggang is vooral in de VS en Europa goed te merken, maar dat heeft er wellicht mee te maken dat de meeste onderzoeken daar gedaan zijn. Het zou best kunnen dat de zaken zich ook elders zo hebben ontwikkeld. De onzekerheid is met deze analyse nog steeds niet verdwenen…

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.