Broeikasgasconcentraties naar nieuwe hoogten

Broeikasgasuitstoot blijft stijgenDe concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer zijn het vorig jaar gestegen naar nieuwe hoogten, zo meldt de de wereldwijde meteorologische organisatie WMO. Niet alleen de concentratie van CO2 nam toe maar ook van andere broeikasgassen als methaan en distikstofmonoxide (lachgas). De stijging van de kooldioxideconcentratie lag iets boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.
De WMO meet concentraties in de atmosfeer en niet de uitstoot van broeikasgassen. Ongeveer een kwart van alle koolstofemissies wordt geabsorbeerd door de oceanen, ongeveer hetzelfde deel door land en bomen. Inmiddels is de concentratie van kooldioxide in de atmosfeer verder gestegen van 405,5 delen per miljoen in 2017 naar 407,8 delen per miljoen in 2018. Die ligt daarmee zo’n 147% boven het voorindustriële tijdperk (1750). De concentratie van methaan ligt nu 259% boven het preïndustriële peil. Het derde belangrijke broeikasgas, N2O (lachgas), ligt nu 123% boven die periode. Alle emissies zitten in de lift (naar boven).

Die gezamenlijk stijging baart klimaat onderzoekers zorgen. Sedert 1990 is het opwarmingseffect met 43% toegenomen en er zijn geen aanwijzingen dat dat gauw zal veranderen. “Er is geen teken van vertraging, laat staan vermindering”, zegt WMO-secretaris-generaal Petteri Taalas, “ondanks alle toezeggingen bij het klimaatakkoord in Parijs. We moeten de toezeggingen omzetten in actie en ons ambitieniveau opschroeven ten behoeve van het welzijn van de mensheid. De laatste keer dat de aarde zo’n verandering meemaakte was drie- tot vijfmiljoen jaar geleden. Toen steeg de temperatuur met twee tot drie graden en was het zeepeil 10 m hoger dan nu.”

Gat

Het milieuprogramma van de VN (UNEP) zal binnenkort met een rapport komen over het gat dat er zit tussen de acties van de landen om de broeikasgasuitstoot terug te dringen en wat er nodig is om de aardopwarming beneden de in Parijs afgesproken doelstellingen te houden. De eerste bevindingen uit het rapport, in september al bekendgemaakt door de secretaris-generaal van de VN, wezen er al op dat de uitstoot van broeikasgassen maar blijft stijgen. Volgende week zullen zo’n 200 landen in Madrid bij elkaar komen voor hun jaarlijkse klimaatbijeenkomst.

Bron: BBC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.