Kleine dosis hydromethylthionine helpt wat bij Alzheimer

Tau- en beta-amyloïdedeposities in de hersens

Tau-knopen (bruin) en beta-amyloïdeplaques (rood)

Een kleine dosis hydromethylthionine zou het voortschrijden van de verstandelijke achteruitgang en het afsterven van hersencellen vertragen, zo blijkt uit recent onderzoek. De stof richt zich op de tauknopen die ontstaan bij deze hersenziekte, waar nog steeds de oorzaak niet van bekend is en ook geen geneesmiddel voor bestaat.
De onderzoekers kwamen er achter door een analyse van het verband tussen behandeling, dosis, bloedspiegels en werkzaamheid van het middel hydromethylthionine op de hersens bij meer dan duizend patiënten met met lichte en iets ernstiger Alzheimerkenmerken. Zelfs bij de laagste dosis (8 mg/dag) bleek de stof effect te hebben op concentratie, de verstandelijke achteruitgang en het afsterven van hersencellen (atrofie). Dat middel heeft al de goedkeuring van de wereldgezondheidsorganisatie.
Hydromethylthionine blokkeert de vorming van tauknopen. In klinisch onderzoek uitgevoerd tussen 2012 en 2016 bij zo’n 1700 Alzheimerpatiënten (licht en wat zwaarder) werden doses gebruikt tussen 150 en 250 mg/dag tegen een kleine dosis van 8 mg/dag om de ontkleuring van de urine te maskeren die soms voorkomt. Opmerkelijk was dat er geen verschil in effecten viel waar te nemen tussen de patiënten die het middel kregen en de ‘placebo’.
De onderzoekers zijn vervolgens de resultaten gaan analyseren van ruim 1000 Alzheimerpatiënten in de eerste fase van de ziekte die hadden deelgenomen twee klinische proeven waarbij het effect werd gemeten van het middel op de hersens. Het bleek hun dat de effecten van de 8 mg-dosis werden bepaald door de hoogte van de bloedspiegel en de meeste patiënten hadden voldoende hydromethylthionine in het bloed om een vermindering van de verstandelijke achteruitgang en van de hersenatrofie te bewerkstelligen. Een iets hogere dosis (16 mg) zou er voor zorgen dat dat voor alle patiënten zou gelden.
Uit hun analyse werd ook duidelijk waardoor die hogere doses geen beter resultaat opleverden. Ook werd duidelijk dat bij patiënten die het middel namen naast een andere therapie om de symptomen van Alzheimer te verminderen het gunstige effect maar half zo groot was. Die therapieën bleken elkaar te ‘bijten’.

Vertrouwen

“Aangezien we al vrij veel weten over de veiligheid en verdraagbaarheid van hydromethylthionine heeft deze analyse ons meer vertrouwen gegeven in de doelmatigheid van 16 mg/dag bij dit type patiënten”, zegt Claude Wischik van de universiteit van Aberdeen, tevens bestuursvoorzitter van TauRx Therapeutics Ltd. Hij vertelt ook dat het middel gewoon in de vorm van een tablet kan worden ingenomen en dat daarvoor geen ziekenhuisbezoek voor infusen of injecties nodig zijn.
“Naast de vermindering in hersenatrofie constateerden we tot onze verbazing ook de grote effecten op de verstandelijke vermogens bij die groep met de hoogste hydromethylthioninebloedspiegel bij de dagelijkse dosis van 8 mg. Volgens de ADA-coq-schaal kwam dat effect uit op zo’n 7,5. Dat is drie keer hoger dan bij de huidige Alzheimerbehandelingen en zou neerkomen op een vermindering van de achteruitgang met 85% over een periode van 65 weken.” De ADAC-coq-schaal is systeem dat gebruikt wordt bij Alzheimerpatiënten om de neurofysiologische veranderingen te meten.

Bron: Alpha Galileo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.