Broeikasgasuitstoot landbouw kan aanzienlijk omlaag

Veetteelt in Brazilië

De cologische voetafdruk van veeteelt is buiten alle proporties. Hier een voorbeeld daarvan uit Brazilië (afb: Greenpeace)

De uitstoot van broeikasgassen anders dan kooldioxide, voornamelijk methaan en distikstofmono-oxide (lachgas), kan met 50% omlaag door gebruik van andere landbouwpraktijken en door vermindering van de consumptie van vlees en zuivelproducten. Dat hebben onderzoekers onder leiding van IIASA in Wenen berekend op basis van een combinatie van vier economische modellen. Ze gebruikten daarbij de ‘koolstofprijs’ om de mogelijkheden van de diverse opties in te schatten, hoewel de onderzoekers denken dat die in werkelijkheid geen haalbare kaart zal worden in de landbouw.

“We hebben zo toch inzicht gekregen in de verschillende mogelijkheden om de uitstoot zowel aan de vraag- als aanbodkant te verminderen”, zegt onderzoeksleider Stefan Frank van IIASA. Door maatregelen alleen in de landbouw zou de uitstoot (zonder kooldioxide, dus) in 2050 met 15% kunnen worden verminderd. Dan gaat het om 0,8 tot 1,4 gigaton kooldioxide-equivalenten per jaar. Minder zuivel en minder vlees in de rijke landen zou daar nog eens 0,6 Gt aan toevoegen, tezamen een vermindering van 23%

De onderzoekers gebruikten vier economische modellen: GLOBIOM van IIASA, CAPRI van de universiteit van Bonn, IMAGE van het planbureau voor leefomgeving (PBL) en MAGNET ontwikkeld aan de universiteit van Wageningen. Ze gebruikten, zoals gezegd, een koolstofprijs per ton CO2-equivalenten (variërend van 20 tot 950 dollar per ton in 2050) om acht ‘prijstrajecten te modelleren. Daarmee schatten ze de effecten van de mogelijkheden tot reductie. De hoogste prijs is bedoeld de aardopwarming onder de 1,5°C te houden. Met die 950 dollar per ton zou de uitstoot met 50% kunnen worden teruggedrongen
Methaan en lachgas maken ruim 10% van de totale broeikasgasuitstoot uit en het aandeel groeit, vooral door het groeiend kunstmestverbruik en de vergroting van het aantal runderen. De uitstoot is sedert 1990 met eenderde toegenomen, de productie met 70%. Er is dus wel iets verbeterd, maar onder de streep stijgt de uitstoot. Om die 1,5°C-doelstelling te halen moet die uitstoot dalen.

Minder vlees en zuivel

De vlees- en zuivelproductie zijn de grote boosdoeners. Daar moet, in alle modellen, tweederde van de vermindering vandaan komen. De onderzoekers bekeken mogelijkheden van de aanbodkant (de landbouw) zoals verandering van veevoer, maar ook verandering van gewassen en de samenstelling van de veestapel. Veranderingen van de vraagkant gaan vooral over het dagelijks menu van de consument, hetgeen neerkomt op minder vlees en minder zuivel.

Frank: “Als je je concentreert op een aantal gebieden zoals Afrika, China, India en Latijns-Amerika en op de producten vlees en zuivel, met een relatief hoge uitstoot, dan heb je al een aanzienlijk deel van de vermindering te pakken.” Als de koolstofprijs, de technische en structurele mogelijkheden zijn uitgewerkt, dan is het een goede mogelijkheid verder te reduceren via vermindering van de consumptie van vlees en zuivel, vooral in de rijkere landen waar relatief veel vlees gegeten wordt.
Met een dieetverandering alleen zou de 1,5°C-doelstelling niet kunnen worden gehaald, schatten de onderzoekers. Ze wijzen er wel op dat er wel nogal wat onzekerheid is over de ontwikkeling van de uitstoot (zonder kooldioxide) en, daarmee, de reductiemogelijkheden. Die onzekerheid zal moeten worden meegewogen in de plannen zolang die niet is opgelost.

Bron: EurekAlert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.