“klimaatmodellen bevatten grote fouten”

Aardopwarmingsvoorspelling

Voorspellingen opwarming klimaat volgens IPCC en het simpele model. Groen zouden de gemeten waarden zijn (afb: Science Bulletin)

In een artikel in het Chinese wetenschappelijke blad Science Bulletin maken Amerikaanse en Britse onderzoekers gehakt van de alarmerende klimaatrapporten van het internationale klimaatforum van de VN IPCC. Ze gebruikten daarvoor een simpel model met slechts vijf parameters. De onderzoekers, bekend om hun sceptische houding tegenover de IPCC-voorspellingen, stellen dat de door het IPCC voorgestelde temperatuurstijgingen ver overtrokken zijn en ook dat de mens veel minder invloed op de aardopwarming heeft dan dat het klimaatforum aanneemt. China (en de VS lange tijd) staat niet te trappelen om klimaatmaatregelen te nemen. Ik meld het maar even.

Volgens de onderzoekers zitten er grote fouten in de algemene circulatiemodellen die het klimaatforum hanteert. Daaruit zou ook de conclusie zijn voortgekomen dat de mens een grote invloed heeft op het klimaat door zijn hoge verbruik van fossiele brandstoffen. Eigenlijk beweert het viertal (de klimaatsceptici Christopher Monckton,  astrofysicus Willie W.-H. Soon, David R. Legates en William M. Briggs) dat er helemaal geen klimaatcrisis is. Het Heartland-instituut, dat ook niks van de menselijke bijdrage aan de aardopwarming moet weten, heeft het financieel mogelijk gemaakt dat het artikel openbaar is.
Het klimaatforum voorspelde dat de verdubbeling van CO2 in de atmosfeer zou leiden tot een opwarming met  3,3°C. Volgens het simpele model dat het viertal hanteerde zal dat nooit meer de 1°C zijn en waarschijnlijk nog minder. Het model dat ze gebruikten is zo simpel dat je er hooguit een zakjapanner en er niet meer dan middelbareschoolwiskunde voor nodig hebt. Het model zou de kritiek van de referenten hebben doorstaan.
De uitkomsten van het simpele model bleken beter bij de werkelijkheid aan te sluiten dan die van het IPCC, zo stelt het viertal. De gemeten temperatuurstijging in de laatste 25 jaar is 0,34°C, de helft van de stijging die het IPCC voorzag in 1990, stellen de onderzoekers. Het model zou ook aan het licht hebben gebracht waar de fouten in de circulatiemodellen van het klimaatforum zitten. Die fouten vinden hun oorsprong in de grotelijkse overschatting van de menselijke bijdrage aan de aardopwarming, denken ze. Dat terugkoppeling de menselijke bijdrage zou versterken is volgens de onderzoekers onzin. Er zou een verkeerde vergelijking gebruikt zijn. De modellenbouwers hebben hun modellen ook niet aangepast aan de lagere schattingen van het IPCC, is hun kritiek. Nog steeds wordt een opwarming met 3,3°C voorspelt bij verdubbeling van de kooldioxideconcentratie, terwijl dat in hun berekening 2,2°C zou moeten zijn, de helft van directe opwarming de andere helft door versterkende terugkoppeling. Hoewel de complexe modellen voorspellen dat er 0,6°C opwarming door menselijk toedoen in de pijplijn zit, zelfs als we stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, zegt het eenvoudige model, ondersteund door twee decennia opwarming, dat er niets te verwachten is.
Het IPCC-verhaal dat als alle fossiele voorraden worden verstookt het klimaat met maar liefst 12°C zou opwarmen heeft volgens de onderzoekers geen enkele wetenschappelijke basis. De grote fouten in de modellen leiden tot ernstige overschatting van de temperatuurstijging, stellen de vier. Als die fouten gecorrigeerd worden, dan zou die 3,3°C eerder 1 graad of minder zijn en die 12°C hooguit 2,2°C, beweren de onderzoekers. Het ‘simpele model’ is ontwikkeld door Monckton op basis van eerder door hem gepubliceerd onderzoek. “Ons model vervangt de complexe modellen niet, maar wijst overdrijvingen en fouten daarin aan, zoals de overdrijving van de terugkoppelingseffecten.” Volgens Briggs, die zich afficheert als statisticus, is het belangrijk dingen simpel te houden. “Als mensen begrijpen hoe de gevoeligheid van het klimaat wordt bepaald, dan zullen ze begrijpen hoe weinig reden er is om alarm te slaan.”

Bron: Eurekalert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.