Wereldvegetatie sedert 2003 gegroeid

Wereldvegetatie

De balans van de groei en krimp van de wereldvegetatie tussen 1993 en 2012 (afb in Nature Climate)


Ontbossing is het wat de klok slaat. Afrika heeft zich, met enige overdrijving, bijna geheel ontdaan van tropisch regenwoud, Zuidoost-Azië is ‘goed’ op weg en in het Amazonegebied verdwijnen per minuut twee voetbalvelden aan tropisch regenwoud. Zoiets. Dan is het Australische verhaal dat nu de wereld rond gaat hoogst merkwaardig: sedert 2003 is de hoeveelheid vegetatie op aarde met 4 miljard ton toegenomen. De, vooral, uit Australië afkomstige onderzoekers maakten hun schatting op basis van satellietinformatie van de laatste 20 jaar. Vooral in Rusland en China is de begroeiing sedert toegenomen en is de kap van tropisch regenwoud verminderd.

“De groei van de vegetatie is vooral een toevallige combinatie van milieu- en economische factoren en de grote aanplant in China”, zegt onderzoekers Yi Liu van de universiteit van Nieuw Zuid-Wales (Aus). “De gegroeide vegetatie op de savannes in Australië, Zuid-Amerika en Afrika is vooral een gevolg van de toegenomen neerslag, terwijl in Rusland en de vroegere sovjetrepublieken verlaten akkerland weer bos is geworden. China was het enige land dat daadwerkelijk de begroeiing bevorderde door grootscheepse aanplantingen.” Tegelijkertijd vindt er nog steeds op veel plaatsen ernstige ontbossing plaats, zoals in het Amazone-gebied, op Sumatra en Kalimantan (Indonesië), zij het, kennelijk, in minder hoog tempo dan tot voor kort.
De onderzoekers maakten bij hun schatting gebruik van (natuurlijke) radiogolven van de aarde die worden geregistreerd door waarnemingssatellieten. “Eerdere schattingen van de vegetatie gingen uit van het totale bosareaal”, zegt medeonderzoeker Albert van Dijk van de nationale universiteit van Australië. “Met onze benadering vonden we een onverwachte grote groei in de savannes. De groei in Australië overtrof het verdwijnen van de vegetatie voor landgebruik, verstedelijking en droogte in andere delen.” Die groei is vooral te danken aan de grotere neerslag in die gebieden in de afgelopen jaren. Wellicht heeft ook de grotere hoeveelheid CO2 in de atmosfeer aan de groei bijgedragen.
De goede ontwikkeling kan echter makkelijk weer omslaan door, bijvoorbeeld droogte, stelt Pep Canadell van de Australische onderzoeksorganisatie CSIRO, die ook heeft meegewerkt aan het onderzoek. “Deze studie laat zien dat het afvangen van kooldioxide heel gevoelig is voor de hoeveelheid neerslag. Het is belangrijk te beseffen dat de aardopwarming sneller zou zijn gegaan als het CO2 niet werd weggevangen door de toegenomen vegetatie.” Het enige, echte probate middel tegen de aardopwarming is volgens hem toch nog steeds het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen tot nul.

Bron: Science Daily

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.