Twijfels over nut afvangen van koolstofdioxide

Mark Jacobson (Stanford)

Mark Jacobson: Hernieuwbare energie is altijd beter dan koolstofafvang (afb: Stanforduniversiteit)

Mark Jacobson van de Stanforduniversiteit (Cal) heeft gerede twijfels over het nut van het afvangen van het broeikasgas kooldioxide. Dat is niet efficiënt om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen en zou wel eens kunnen leiden tot meer luchtvervuiling, denkt hij. De aandacht voor koolstofafvang vertroebelt volgens hem het zicht op de echte oplossingen.
Veel mensen hopen en verwachten dat ‘de techniek’ wel een oplossing zal vinden voor de klimaatverandering en zijn weinig geneigd hun leefwijze te veranderen. Het afvangen van kooldioxide uit afgassen van fabrieken en krachtcentrales of direct uit de lucht is daarbij momenteel de  reëelste (misschien wel enige) optie. Jacobson: “In alle scenario’s neemt het afvangen van koolstof een belangrijke plaats in. Uit mijn onderzoek komt dat daarmee maar weinig uitstoot valt te verminderen en het vermeerdert meestal de vervuiling. Als je 100% afvangt dan is het uit kostenoverwegingen nog altijd slechter dan als je kolen- en gasgestookte centrales vervangt door windenergie. Met het afvangen van koolstof reduceer je de vervuiling niet en je hebt dan nog je afvangkosten. Als wind fossiele brandstoffen vervangt gaat de luchtvervuiling altijd omlaag en heb je die afvanginstallatie niet nodig.”

Jacobson onderzocht de openbare gegevens over een centrale en twee afvangtechnieken. Hij berekende de kooldioxidevermindering en de totale kosten van het afvangsysteem. Het verhaal gaat dat die systemen 85 tot 90% van alle CO2 kan worden afgevangen, maar dan wordt er alleen gekeken naar de kooldioxide die direct van de productie van energie komt en niet naar alle koolstof die verderop in de keten wordt veroorzaakt. Als je daar ook rekening mee houdt dat zou je uitkomen op 10 tot 11% gemiddeld over twintig jaar, berekende Jacobson.
De onderzoeker keek ook naar de sociale kosten van de koolstofafvang zoals luchtvervuiling, gezondheidsrisico’s, economische kosten en de totale bijdrage aan de klimaatverandering. Die zijn op zijn best gelijk of hoger dan van een fossielgestookte centrale met afvang en altijd hoger dan zonder. Zelfs als de afvanginstallatie draait op hernieuwbare energie is het gegeven de sociale kosten het nog altijd beter de fossiele opwekking te vervangen door duurzame opwekking of helemaal niks te doen, stelt de onderzoeker.

Twee gevallen

Zijn twee ‘slachtoffers’ zijn twee bestaande koolafvanginstallaties. Het eerste geval is een kolengestookte centrale met koolstofafvang. De tweede is alleen bedoeld om koolstof uit de atmosfeer te halen door middel van een chemisch proces.

Die afvanginstallaties vreten veel energie. Volgens Jacobson zijn de sociale kosten van koostof met koolstofafvang die draait op aardgas(energie) over twintig jaar gerekend 24% hoger dan zonder. Ook als aardgas wordt vervangen door hernieuwbare energie dan blijven die sociale kosten hoger met dan zonder. Volgens Jacobson is het dan ook altijd beter fossielgestookte centrales te vervangen door duurzame opwekking. Jacobson heeft niet meegenomen wat er gebeurt met CO2 nadat dat is weggefilterd. Dan zou het plaatje nog wel eens slechter kunnen worden.

Mensen die denken dat het handig blijft koolstof af te vangen ook al zijn we (=de mens) gestopt met het gebruik van fossiele energie om de concentratie in de atmosfeer te verlagen naar preïndustriële waarden, hebben het volgens hem mis. Het is volgens Jacobson veel slimmer te investeren in herbebossing en andere investeringen die zijn gericht op het reduceren van andere emissiebronnen en vervuiling zoals het minder verbranden van biomassa, het terugdringen van de uitstoot van halogeenverbindingen, lachgas (verkeer) en methaan (landbouw en veeteelt).
“Die aandacht voor koolstofafvang overschaduwt de echte oplossingen. Mensen denken dan dat fossielgestookte centrales overeind kunnen blijven. Het vertraagt actie. Koolstofafvang uit afgassen of uit de lucht geeft altijd extra kosten.”

Bron: Science Daily

1 gedachte op “Twijfels over nut afvangen van koolstofdioxide

  1. Pingback: "Mensen maken het met hun oplossing vaak moeilijker" - Geleerd uitschotGeleerd uitschot

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.