Is Alzheimer overdraagbaar door een beenmergtransplantatie?

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Proeven met muisjes die een transplantatie kregen van beenmerg dat een gemuteerd eiwit bevatte dat kenmerkend is voor een uiterst zeldzame vorm van dementie, zouden aannemelijk hebben gemaakt dat dementie via transplantatie overdraagbaar zou zijn.
Die conclusie wordt niet overal voetstoots aangenomen. De beenmerg ontvangende muisjes zouden ‘slechts’ enkele verschijnselen hebben vertoond die ook voor dementie/Alzheimer kenmerkend zijn. Bovendien zouden de aantallen gebruikte proefdiertjes te gering zijn geweest voor zo’n stevige conclusie.
De ziekte van Alzheimer’s wordt onder meer gekenmerkt door beta-amyloïdeplaques. Beta-amyloïde is een ‘afbraakproduct’ van het eiwit APP, een voorlopereiwit voor een aantal peptiden. Bepaalde mutaties in APP of in de daarmee gerelateerde eiwitten/peptides leiden tot een vorm van dementie die eerder ontstaat dan Alzheimer, maar uiterst zeldzaam is.
Er zouden wel aanwijzingen zijn dat Alzheimer overdraagbaar zou kunnen zijn door ‘besmet’ menselijke weefsel of door met ‘foute’ eiwitten vervuilde instrumenten door het injecteren van groeihormoon van overleden donoren, maar dergelijke behandelingen zouden al sedert de jaren 80 niet meer worden uitgevoerd.

Lastig

Het is lastig Alzheimer zoals mensen die doormaken bij dieren te reproduceren. De transplantatie van beenmerg met deze bijzondere mutaties in APP veroorzaakte bij de ontvangers na zes tot negen maanden beta-amyloïde-ophopingen en de verslechtering van hun geheugen, maar werden andere eigenschappen zoals het ontstaan van tau-knopen niet aangetroffen. Dat voedt de skepsis bij collega-onderzoekers.
De onderzoekers rond Wilfred Jefferies van de universiteit van Brits Columbia willen nu ook transplantaties van andere cellen en van bloedtransfusies onderzoeken of die mogelijk ziektes als Alzheimer kunnen overdragen.

Bron: Science

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.