Is Alzheimer overdraagbaar door een beenmergtransplantatie?

Alzheimer-hersens

Een opname van een door Alzheimer aangetast brein

Proeven met muisjes die een transplantatie kregen van beenmerg dat een gemuteerd eiwit bevatte dat kenmerkend is voor een uiterst zeldzame vorm van dementie, zouden aannemelijk hebben gemaakt dat dementie via transplantatie overdraagbaar zou zijn.
Die conclusie wordt niet overal voetstoots aangenomen. De beenmerg ontvangende muisjes zouden ‘slechts’ enkele verschijnselen hebben vertoond die ook voor dementie/Alzheimer kenmerkend zijn. Bovendien zouden de aantallen gebruikte proefdiertjes te gering zijn geweest voor zo’n stevige conclusie. Lees verder

Belangrijk eiwit bij Alzheimer altijd over het hoofd gezien

alzheimersDe ziekte van Alzheimer, een vorm van dementie, wordt vooral geassocieerd met de beta-amyloïde-plaques in de hersens. Beta-amyloïde ontstaat uit het voorlopermolecuul APP, maar de ontleding van APP schijnt ook een ander eiwit op te leveren, ontdekten onderzoekers van de Ludwig-Maximilian-universiteit in München: een klein eiwit, aangeduid met de amyloïde-η of CTF-η ( de Griekse letter eta), dat tot nu toe bij de vele studies rond de ziekte over het hoofd is gezien. De ontdekking zou, zo wordt gesteld, grote gevolgen hebben voor het inzicht in de ‘ontstaansgeschiedenis’ van de ziekte. Lees verder

Automatisch vertalen lijkt in het diepe te springen

Google TranslateHet begint er toch een beetje op te lijken dat het onderzoek op het gebied van automatisch vertalen eindelijk zijn vruchten gaat afwerpen. Eind vorig jaar gaf Skype een demonstratie van twee meisjes (een Amerikaans en een Mexicaans) die elk in hun eigen taal een gesprek met elkaar voerden. SImpele taal, dat natuurlijk wel. Dat kon Google, die zich daar al lang mee bezig houdt (Google Translate) niet op zich laten zitten binnenkort komt het bedrijf met vertalingstoepassingen voor mobiel. Google Translate heeft 90 talen in de aanbieding, waarvan een handvol werkt met gesproken tekst.  Lees verder