Broeikasgasuitstoot Nederland stijgt 1%

Beton

Beton, of eigenlijk cement, is een belangrijk veroorzaker van broeikasgassen.

In Nederland was in 2016 de uitstoot van broeikasgassen 1% hoger dan een jaar eerder. De chemische industrie stootte meer uit en er is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van huizen en kantoren. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige, cijfers uit de emissieregistratie.
Nederland heeft zich met het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs verplicht tot een sterke reductie van de CO2-uitstoot, om opwarming van de aarde tegen te gaan. In april bleek al uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) dat de uitstoot van broeikasgas kooldioxide door de Nederlandse industrie in 2016 nagenoeg onveranderd bleef ten opzichte van een jaar eerder.
Vorig jaar bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 197 miljard kg CO2-equivalenten, 1% meer dan in 2015. De uitstoot van alleen het gas koolstofdioxide (CO2) bedroeg 167 miljard kg in 2016. Dat is bijna 2 miljard kg meer dan een jaar eerder. De chemische industrie heeft door een grotere bedrijvigheid 1,5 miljard kg kooldioxide meer uitgestoten. Hoger aardgasverbruik in kantoren en woningen zorgde voor een toename van 0,8 miljard kg CO2. Energiebedrijven stootten per saldo 0,4 miljard kg CO2 minder uit dan in 2015.
Het aandeel steenkool in de elektriciteitsproductie is volgens het CBS in 2016 gedaald naar 32% procent. Tussen 2011 en 2015 steeg dat aandeel van 18 naar 36%. Het aandeel aardgas steeg naar 46%, terwijl het in de jaren daarvoor afnam van 60 in 2011 naar 42% in 2015. De trendomkering in 2016 is volgens het CBS toe te schrijven aan de sluiting van drie oude kolencentrales en een grotere inzet van aardgascentrales.
Het vervangen van steenkool door aardgas zorgt voor een lagere kooldioxideuitstoot. Deze reductie werd echter weer grotendeels teniet gedaan door de extra inzet van aardgas bij de elektriciteitsproductie.

78% van chemie, olie- en metaalindustrie

In 2016 zorgden de chemische, aardolie- en basismetaalindustrie samen voor 78% van de uitstoot van broeikasgassen in de industrie. “Deze branches genereren maar 17% van de toegevoegde waarde van de industrie. Deze drie industrieĆ«n hebben de hoogste emissie-intensiteit binnen de industrie. Die is bijna vijfmaal hoger dan die van de hele industriesector en ruim zevenmaal hoger dan de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie”, schrijft het CBS.

De voedings- en genotsmiddelenindustrie had in 2016 een aandeel van 10% in de broeikasgasuitstoot van de industriesector. “Het aandeel van deze branche in de industriĆ«le toegevoegde waarde is echter 21%. De emissie-intensiteit van de voedings- en genotmiddelenindustrie is ongeveer de helft van die van de hele industriesector”, aldus het CBS.

Bron: de Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.