11 000 wetenschappers ernstig bezorgd om lakse klimaathouding

Demonstranten klimaatconferentie Warschau

Demonstranten bij klimaatconferentie in Warschau met maskers van wereldleiders

In een rapport dat is ondertekend door 11 000 wetenschappers wordt de lakse houding tegenover de klimaatverandering gehekeld. Die bedreigt onze aarde en ons bestaan. Het rapport geeft een aantal wegen aan om dat probleem aan te pakken.
Al veertig jaar wordt er gedelibereerd over de klimaatverandering, maar tot nog toe is er erg weinig actie ondernomen om die daadwerkelijk een halt toe te roepen. Overheden moeten zelfs door hun burgers gedwongen worden om hun afspraken na te komen zoals in Nederland. Dat heeft de wetenschappers, onder aanvoering van William Ripple, van de universiteit van Oregon, er toe gebracht deze noodkreet de wereld in te sturen. “De klimaatverandering is gaande. Die versnelt zelfs meer dan voorzien”, stellen de samenstellers van het rapport.

Volgens de onderzoekers moeten er op een aantal grote terreinen snel maatregelen worden genomen om de broeikasgasuitstoot te verminderen. Bovenaan staat, uiteraard, de energieopwekking. Daar zal zo snel mogelijk afscheid moeten worden genomen van de fossiele brandstoffen. Overheden zullen moeten stoppen met het subsidiëren van bedrijven die kooldioxide uitstoten en moeten zo snel mogelijk stevige  CO2-heffingen invoeren. Ook bevelen ze aan zorgvuldig om te gaan met systemen die kooldioxide opslaan en die waar mogelijk herstellen. We hebben het dan over bossen, savannen en mangroves.

Methaan

We zullen ook zo snel mogelijk moeten gaan werken aan het terugdringen van de uitstoot van kortlevende maar krachtige broeikasgassen zoals methaan of fluorkoolwaterstoffen. Daarmee zou op de korte termijn veel zijn te bereiken.

We zullen ons eetpatroon ook moeten aanpassen en, niet onbelangrijk, veel minder eten moeten weggooien (dat is een wereldschandaal). Minder vlees(producten) en meer plantaardig voedsel. Het is al vaker geroepen maar het lijkt wel of iedereen denkt dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen (“Een paar graden warmer? Lekker toch?”).

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de overbevolking, een aspect dat maar zelden wordt aangeroerd in combinatie met klimaatverandering. We zijn gewoon met te veel. Elke dag schijnen er zo’n 200 000 wereldbewoners (=mensen) bij te komen.
Die bevolkingsgroei ombuigen zal niet eenvoudig zijn, vooral ook omdat in veel landen nageslacht een soort ‘levensverzekering’ is. De onderzoekers bieden aan overheden te helpen in het streven naar duurzame en redelijke manier het overbevolkingsprobleem aan te pakken.

Bron: Futura-Sciences

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.