EU schept wettelijk kader voor een klimaatveilige toekomst

Ursula von der Leyen

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen (afb: WikiMedia Commons)

De Europese Commissie presenteert het grootste wetgevende pakket uit haar geschiedenis teneinde de klimaatdoelstelling voor 2030 te halen. Dat zou het eind van de productie van fossiel aangedreven auto’s (al ware het beter geweest personenauto’s als ondingen in de ban te doen). Er zou een fonds van 20 miljard euro per jaar moeten komen om problemen met energievoorziening voor de EU-burgers door de stijgende prijzen te voorkomen.
Het pakket omvat dertien verordeningen (die elk land in zijn wetgeving moet opnemen) en een strategie om bos aan te planten. De EC verwacht stevige discussies over het pakket. Het schijnt dus dat nog niet alles nagelvast is. De lidstaten en Europees Parlement moeten hun goedkeuring nog hechten aan de voorstellen.

Het 2030-doel is door alle EU-landen onderschreven en wordt gezien als noodzakelijk is om klimaatneutraliteit (netto geen CO2-uitstoot) in 2050 te halen. Grootste pijnpunt voor de EU-burger en dus ook voor de politiek lijkt het voorstel te zijn om de prijs van brandstof voor auto’s en verwarming van huizen en kantoren te koppelen aan hun CO2-uitstoot.
Die maatregelen zouden er toe kunnen leiden dat burgers hun huizen niet meer voldoende kunnen verwarmen of niet meer ongeremd in hun auto kunnen karren. Daar is dat fonds dan voor bedoeld. Geld daarvoor komt uit de opbrengst van de kooldioxidebelasting. Daarnaast zullen de EU-landen eenzelfde bedrag moeten bijpassen.

Vreemd genoeg zijn de Groenen (met de Liberalen, maar dat is logischer) tegen het ‘beprijzen’ van fossiele brandstof (voor de koooldioxideuitstoot). Dat zou een te bot middel zijn. De Groenen geven de voorkeur aan rekeningrijden. Ook voor de Groenen gaat het terugdringen van de personenauto kennelijk te ver. De liberalen zijn hoe dan ook tegen weer een EU-fonds dat alleen maar geld zou rondpompen. Een ander heet hangijzer is de aanscherping van de emissienormen voor auto’s.

Einde

De EC wil een einde maken aan de vrijstellingen voor luchtvaart, staal- en cementindustrie voor de (grote) kooldioxideuitstoot van die sectoren. Die zullen ook moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen. Ook zal er er een CO2-heffing moeten komen op ingevoerde producten om concurrentievervalsing met EU-producten weg te poetsen.

Zoals al opgemerkt bevat het pakket geen maatregelen om de positie van de personenwagen terug te dringen. De EC denkt dat elektrisch rijden al een goede klimaatdaad is, eraan voorbij gaand dat een auto (elektrisch of fossiel) een geweldige energieverpiller is. Om al die miljoenen auto’s te elektrificeren zal er heel wat opwekcapaciteit moeten worden geïnstalleerd, naast de hele infrastructuur die nodig is om die miljoenen auto’s op te laden om ze hun energieverspillende gang te kunnen laten gaan.

Het eigenaardige in de hele klimaatdiscussie is dat de eigen verantwoordelijkheid van de burger nauwelijks ter sprake komt, terwijl die wel degelijk een grote bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen door zich anders te verplaatsen en door zijnhaar dieet te ontvlezen. Auto’s passen niet in een ‘klimaatveilige’ toekomst evenmin als ons dagelijks lapje vlees. De EC versterkt met deze plannen het idee dat de ‘oplossingen’ voor een klimaatveilige toekomst van de overheid moeten komen, terwijl de burger door zijn gedrag en keuzes medeschuldig is aan de desastreuze klimaatontwrichting…

Bron: de Volkskrant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.