Je onderschat de kosten van je auto

Fietsen in Hamburg

De niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers komen er overal bekaaid af (hier in Hambuirg) (afb: Nature)

Ik heb hier al vaker een pleidooi gehouden om personenwagens bij het grof vuil te zetten, ook elektrische. Ga fietsen of met het openbaar vervoer. Privévervoer in motorvoertuigen is een vloek voor de maatschappij en nou blijkt ook nog eens dat automobilisten, die verslaafden, de kosten van hun fatale hobby ernstig onderschatten. Als ze de echte kosten kennen is een deel bereid de auto er aan te geven, denken de onderzoekers.Personenwagens van particulieren zijn verantwoordelijk voor 11% van de totale kooldioxideuitstoot. Daarmee is die de grootste klimaatvervuilerscategorie in de vervoerssector die verantwoordelijk is voor 24% van die uitstoot. Luchtvervuiling, files, verkeersongelukken, auto’s veroorzaken een hoop ellende. Het is duidelijk dat auto’s zullen moeten verdwijnen om ons op een duurzamere manier te verplaatsen. Dat onderschrijf ik, maar deze uitspraak is voor rekening van onderzoekers in het blad Nature.
Aan die terugdringing gebeurt momenteel niet al te veel. In de EU worden grenzen gesteld aan de vervuiling die auto’s mogen veroorzaken, maar daarmee zijn andere problemen die aan het autovervoer kleven niet weg (ik noem alleen ruimtebeslag, energieverbruik, verkeersonveiligheid, verkeerslachtoffers) evenmin als de vervuiling. Heel voorzichtig komen ook steden met beperkende maatregelen. Zo beperken sommige steden het vuile autoverkeer in de binnensteden, maar Amsterdam, bijvoorbeeld, heeft er na een gewonnen referendum over het autoluw maken van de binnenstad uit 1992 niet al te veel werk van gemaakt.
Ondanks alle verhalen over elektrische auto’s is nog steeds het overgrote deel van alle verkochte personenwagens een brandstofauto (99%) en het aantal auto’s per inwoner in Europa groeide tussen 2000 en 2017 met een kwart.

50%

De schrijvers van het commentaar in Nature zijn in Duitsland eens gaan uitzoeken hoe dat zit met het kostenbesef van de autobezitter. Ze ondervroegen meer dan 6000 burgers. Ook probeerden ze te analyseren wat dat besef betekent voor het aantal auto’s op de weg.
Ze kwamen tot de conclusie dat automobilisten hun kosten ernstig onderschatten met zo’n 50%. Je rijk rekenen, heet dat. Als de ondervraagden daarmee geconfronteerd werd bleken ze meer bereid (22%) om met het openbaar vervoer te gaan. De onderzoekers denken dat als automobilisten zich bewuster zouden zijn voor de werkelijke kosten van een auto het aantal privéwagens met 37% zou kunnen afnemen (met een vermindering van de kooldioxideuitstoot van 23%). Van de ruim 6800 mensen die ondervraagd zijn hadden er minder dan 600 geen auto. In Duitsland zijn er zo’n 560 auto’s op 1000 inwoners (de hele EU is dat 512 auto’s op 1000 inwoners).

Gemiddeld schatten de ondervraagden de autokosten per maand 221 euro lager in dan de werkelijke kosten. Dat is 52% van de echte kosten. Als alleen de deelnemers werden meegenomen die een schatting maakten dan kwamen die schattingen altijd nog 161 euro lager uit dan de werkelijke kosten (35% van de echte kosten).

De deelnemers wisten vrij nauwkeurig aan te geven wat ze kwijt waren aan brandstof, maar onderschatten ernstig wat het kost om een auto te laten rijden. We praten dan over verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud e.d.
De onderzoekers denken dat als automobilisten de echter kosten van het autorijden zouden kennen er in Duitsland 17,6 miljoen auto’s minder zouden rijden. Voor een deel worden dat klanten van het ov, voor een deel gaan die mensen elektrisch rijden (dus toch niet minder?).
De onderzoekers hebben er een groot vertrouwen in dat een onderzoeksagenda om beleidsmakers te informeren over de besparende manieren om de uitstoot terug te dringen. Een van de doelstellingen van het Groene Akkoord van de Europese Commssie is slimme en duurzame mobiliteit. Voor onderzoekers die daar aan willen meewerken is het Horizon-programma van de EU een perfecte financieringsbron, stellen de onderzoekers. EU-commissaris Frans Timmermans liet onlangs al publiekelijk weten dat de EU na de coronacrisis vol moet inzetten op het Groene Akkoord…

Bron: Nature

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.