“Methaan aanpakken snelst werkende klimaatmaatregel”

Methaanmeetauto

Methaanmeetauto (afb: Zondlo et. al)

Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan kooldioxide: 86 maal sterker gerekend over twintig jaar en 35 maal sterker gerekend over een eeuw. Twee studies van onderzoekers van de Amerikaanse Princeton-universiteit hebben verrassend grote bronnen van methaan blootgelegd, beide in de winning. De onderzoekers denken dat het aanpakken van de methaanuitstoot een relatief snelle manier is om de klimaatverandering te vertragen.
In de ene studie, geleid door Mark Zondlo, bekeken de onderzoekers de effecten van winning in een streek in het westen van Pennsylvania die rijk is aan aardgasvoorkomens. Een beperkt aantal daarvan stoot buitengewoon veel methaan uit. Denise Mauzerall en de haren, eveneens van Princeton dus, bekeken de boorplatforms op de Noordzee en kwamen tot de conclusie dat die veel meer methaan in de atmosfeer brengen dan gerapporteerd is. Ondertussen heeft de magistrale Trump een procedure in werking gesteld om de beperkingsmaatregelen op de uitstoot van dat gas te versoepelen.

Volgens Mauzerall is het inperken van de methaanuitstoot een effectieve manier om de klimaatverandering te vertragen. “Aardgas heeft een relatief korte verblijftijd in de atmosfeer. Na ongeveer tien jaar is dat gas omgezet in kooldioxide (vandaar die verschillen hierboven genoemd tussen het broeikaseffect over 20 en over 100 jaar; as). Dat gas bepaalt voor een niet onbelangrijk deel hoe snel de aarde opwarmt.”
Zondlo: “Methaan is voor ongeveer een kwart verantwoordelijk voor de aardopwarming dus kan het terugdringen van de uitstoot een aanzienlijk en snel effect hebben op het klimaat.” Volgens Mauzerall is tweederde van de methaanuitstoot terug te voeren op menselijk handelen. “30% daarvan komt van de gas-, olie- en kolensector en nog eens 30% van de veeteelt, 10% van stortplaatsen, 10% van de rijstteelt, 10% van andere landbouwbronnen en 10% van afvalwater. De belangrijkste natuurlijke uitstoot komt van de draslanden en die zullen nog eens toenemen als de temperatuur toeneemt en de Arctische toendra gaat ontdooien. Dat leidt dan weer tot een ontwikkeling waar de mens weinig vat op heeft: meer methaan van de toendra’s leidt tot hogere methaanemissies die weer leidt tot hogere temperaturen enzovoort.”

Olie- en gaswinnig

De Princeton-onderzoekster stelt dat de olie- en gaswinning in de Noordzee een twee keer hoger methaanuitstoot veroorzaakt dan de oliemaatschappijen hebben gemeld aan de Britse overheid. Zondlo en de zijnen vonden dat in het onderzochte gebied, een van de belangrijkste aardgaswingebieden in Amerika, 10% van de winputten verantwoordelijk is voor 77% van de methaanuitstoot. Dat biedt grote mogelijkheden die uitstoot snel terug te dringen zonder dat je daarbij alle winputten hoeft aan te passen. Ook zijn groep vond dat het weglekken van methaan twee keer hoger ligt dan de cijfers die de autoriteiten hanteren. “Je zult moeten uitzoeken waar de grootste lekken zitten en hoe je die moet afdichten.”
Het tweetal heeft geen goed woord over voor de milieuverpestende acties van de Amerikaanse president. Zondlo: “Dat is een stap terug en gebaseerd op een hele reeks verkeerde aannames.” De bedrijven hebben lang ontkend dat die gigantische lekkages er waren, maar volgens hem is die houding aan het veranderen.
“In het algemeen moeten we af van de gedachte dat als de bron natuurlijk is er geen sprake is van vervuiling. Wij mensen hebben daar nog eens wat aan toegevoegd. We hebben de boel met kooldioxide, met methaan, met dikstofoxide ernstig verstoord en we krijgen het niet voor elkaar die uitstoot te verminderen. Methaan biedt de mogelijkheid snel resultaten te bereiken.”

Mauzerall: “Het vertragen van de aardopwarming is wezenlijk en het terugdringen van een gas met een hoog broeikaseffect, zoals methaan, is daar cruciaal bij. Om een klimaatramp te voorkomen is het noodzakelijk midden deze eeuw ons energiesysteem te ontkolen. Daarbij is het terugdringen van methaanlekkage een noodzakelijke tussenstap.”

Bron: EurekAlert

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.