Trump trapt wild om zich heen: na mij de zondvloed!

Trump tekent 'kolendecreet' bij de EPA

Trump tekent ‘kolendecreet’ bij de EPA onder applaus van mijnwerkers (afb: der Spiegel)

Alsof hij nog niet genoeg naar de gallemiezen heeft geholpen slaat vertrekkend president van de VS Donald Trump nog eens woest om zich heen, als een verwend kind dat zijn speelgoed wordt afgenomen. Vlak voor zijn aftreden verbiedt hij  per decreet (in wat de Amerikanen volkomen ten onrechte beschouwen als beste democratie van de wereld) het gebruik van Chinese betaaltoepassingen zoals WeChatPay en Alipay, geeft gratie aan oorlogsmisdadigers en probeert het milieu nog meer schade toe te brengen door beperkingen bij het zoeken en winnen van olie en gas te verminderen en het verzachten van milieueisen. Trump heeft het in zijn eentje zelfs voor elkaar gekregen de Amerikaanse democratie in gevaar te brengen met zijn dictatoriale en obstinate gedrag. Lees verder

“Methaan aanpakken snelst werkende klimaatmaatregel”

Methaanmeetauto

Methaanmeetauto (afb: Zondlo et. al)

Methaan is een veel krachtiger broeikasgas dan kooldioxide: 86 maal sterker gerekend over twintig jaar en 35 maal sterker gerekend over een eeuw. Twee studies van onderzoekers van de Amerikaanse Princeton-universiteit hebben verrassend grote bronnen van methaan blootgelegd, beide in de winning. De onderzoekers denken dat het aanpakken van de methaanuitstoot een relatief snelle manier is om de klimaatverandering te vertragen. Lees verder

Alaska boort naar olie om klimaatverandering te bekostigen

Bill Walker (Alaska)

Gouverneur Bill Walker bij zijn intreerede (afb: Wiki Commons)

Donald Trump is niet de enige gek die er in Amerika rondloopt. Gouverneur Bill Walker schijnt het licht ook nog niet gezien te hebben. Hij beweert, tenminste, dat Alaska wel gedwongen is door te gaan met boren naar olie om de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen bekostigen. Het is kennelijk bij Walker nog niet in de botte hersens doorgedrongen dat die opgeboorde brandstoffen juist het begin van het probleem vormen. Overigens heeft Alaska wel enige reputatie als het gaat om geestelijk minvermogende gouverneurs. Ooit zwaaide ene Sarah Palin daar de skepter, ook geen bijster door het licht aangeraakte geest. Lees verder

Noordpoolijs neemt gestaag af

De afname van het ijsoppervlak op de Noordpool verloopt niet gelijkmatig, zo laten opnames van de NASA uit de ruimte zien, die zijn gemaakt tussen 1979 en 2014. Het verloop is nogal grillig, maar de trend is duidelijk: minder. De video is ‘geconstrueerd’ onder meer omdat de verschillende delen van de Noordpool een minimumijsomvang hebben op verschillende tijden en omdat drijfijs de neiging heeft te drijven. De beelden zijn gemaakt tijdens een onderzoek dat al eerder is gepubliceerd. Minder ijs is gunstig voor de scheepvaart en ook voor het oceaanleven, althans op de korte termijn. Ook de landen rond de pool die azen op de olie- en gasvoorraden zouden er baat bij kunnen hebben, maar met de winning daarvan zal de aardopwarming nog moeilijker zijn af te remmen. De rest van de wereld verliest alleen maar met het verdwijnen van het Noordpoolijs.

Bron: Wired