Kolenmijnen stoten miljoenen tonnen methaan uit

David Jones van Sandbag

David Jones: …steenkoolo nog vervuilender dan gedacht… afb: Sandbag)

Je hebt fossiele brandstoffen. Daar moeten we van af als we de aardopwarming binnen aanvaardbare grenzen willen houden, maar onder die fossiele brandstoffen is steenkool de ergste. Die brandstof produceert verhoudingsgewijs de meeste kooldioxide. Dat is al naar, maar nu blijkt uit onderzoek van het Internationale Energieagentschap dat bij het winnen van steenkool  ook nog eens miljoenen tonnen van het heftige broeikasgas (tevens aardgas) methaan in de atmosfeer terechtkomen. De hoeveelheid is de orde van grootte van de lucht- en scheepvaart. Lees verder

Noren willen zeilvrachtschip bouwen

Het windschip

Het windschip van Terje Laden

De Noorse uitvinder Terje Lade wil een vrachtschip bouwen, dat grotendeels wordt aangedreven door wind. Dat soort plannen zijn de laatste jaren vaker gemaakt en ik geloof niet dat die ook werkelijk zijn verwezenlijkt. De meeste van die moderne zeilschepen, althans ontwerpen voor, hebben echter net als de ouderwetse een soort zeilen. De opzet van de Noren is anders. Het schip zelf is het zeil en een computer moet de optimale route voor het zeilschip berekenen. Het zeilschip zou 60% minder energie gebruiken dan een vergelijkbare vrachtboot met (volledige) machineaandrijving. Lees verder

Noordpoolijs neemt gestaag af

De afname van het ijsoppervlak op de Noordpool verloopt niet gelijkmatig, zo laten opnames van de NASA uit de ruimte zien, die zijn gemaakt tussen 1979 en 2014. Het verloop is nogal grillig, maar de trend is duidelijk: minder. De video is ‘geconstrueerd’ onder meer omdat de verschillende delen van de Noordpool een minimumijsomvang hebben op verschillende tijden en omdat drijfijs de neiging heeft te drijven. De beelden zijn gemaakt tijdens een onderzoek dat al eerder is gepubliceerd. Minder ijs is gunstig voor de scheepvaart en ook voor het oceaanleven, althans op de korte termijn. Ook de landen rond de pool die azen op de olie- en gasvoorraden zouden er baat bij kunnen hebben, maar met de winning daarvan zal de aardopwarming nog moeilijker zijn af te remmen. De rest van de wereld verliest alleen maar met het verdwijnen van het Noordpoolijs.

Bron: Wired