“Overgang auto’s op elektrisch lijkt goed haalbaar”

Elektrische auto

De elektrische auto is geen oplossing voor het klimaatprobleem

Elektrische voertuigen worden als ‘groen’ gezien, maar dat zijn ze allerminst. Bovendien hebben E-auto’s nog andere nadelen die ook aan de benzineauto’s kleven zoals ruimtebeslag, extreem laag energetisch rendement, bedreiging voor de volksgezondheid en nog wel wat dingetjes. Het Fraunhoferinstitiuut voor systeem- en innovatieonderzoek (ISI) heeft eens uitgezocht wat de gevolgen zijn van het overstappen van fossiel aangedreven auto’s op accuvoertuigen. Er zijn wel wat hindernissen, maar groot zijn die niet, stelden de ISI-onderzoekers, zelfs niet als we kijken naar de voorraden van grondstoffen die nodig zijn voor E-auto’s. Ik heb zo mijn twijfels.
Laten we vooropstellen dat het ‘groene’ karakter van een E-auto valt of staat met de afkomst van de elektriciteit. Elektrische voertuigen betrekken hun energie van het stroomnet (waar blijft de zonnecelauto?) en daarbij is bepalend hoe die energie opgewekt wordt. Elektrisch rijden in een fossiele gestookte economie is allesbehalve groen. Daar komt bij dat de productie van zo’n elektrisch voertuig 70 tot 130% meer broeikasgassen veroorzaakt dan een vergelijkbare benzineauto. Die verdienen ze tijdens het gebruik wel weer terug, maar daar moeten ze toch lang voor rijden.
Niet onbelangrijk in die hele discussie is natuurlijk de vraag wat het voor het stroomnet zal betekenen als al die benzine- en dieselauto’s worden vervangen door elektrische voertuigen. In Duitsland rijden zo’n 45 miljoen auto’s rond. Als dat allemaal E-auto’s zouden zijn, dan stijgt het energieverbruik in Duitsland met 20%. Volgens het ISI is dat haalbaar zeker als bedacht wordt dat over tien jaar in Duitsland naar verwachting nog ‘maar’ zeven tot tien miljoen E-auto’s zullen rijden. Dan moeten overigens niet alle elektrische tegelijkertijd aan het stroomnet gaan hangen. Het ISI rekent dat 30% van de E-auto’s tegelijkertijd aan de elektrische tiet zullen hangen.

Grondstoffen

Als je kijkt naar de grondstoffen die specifiek nodig zijn voor een E-auto dan hebben we het over metalen als lithium, kobalt, mangaan en nikkel en over koolstof (grafiet). Volgens de analyse van het ISI zijn de voorraden van die stoffen nog steeds ruim voorhanden, zelfs als die vraag ook nog zou stijgen door andere toepassingen. Per kg accu heb je 72 g lithium nodig. Daar zou niet veel meer vanaf kunnen worden gehaald door innovatie en lithium is maar moeilijk terug te winnen uit de afgedankte accu’s. Het aandeel van kobalt daarentegen zou nog drastisch kunnen teruglopen, denken de ISI-analisten. Nikkel en ook kobalt zouden voor het grootste deel (90%) weer kunnen worden teruggewonnen uit afgedankte accu’s.

Dat is allemaal leuk en aardig, maar dat laat onverlet dat het autodom een nogal verspillende manier van voortbewegen is. Het zou overheden dan ook sieren en het zou van grote wijsheid getuigen als ze intensief zouden inzetten op de enige echte manier van groen voortbewegen: fietsen (en niet elektrisch) en lopen. De meeste autoritjes, ook in het woon/werkverkeer, die gemaakt worden overschrijden de 10 km niet. Die zijn makkelijk te fietsen. Daarbij krijgt beweger, en de overheid, meteen nog eens bonus: gezondheid. Nu houdt de overheid in Nederland campagnes om meer te bewegen, maar trekt niet de conclusie dat mensen hun auto moeten laten staan (of beter nog wegdoen). Niet zo slim, natuurlijk….

Bron: der Spiegel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.