139 landen in 2050 geheel op wind, water en zon

139 landen met 99% van de wereldkooldioxideuitstoot in 2050 100% duurzaam

139 landen met 99% van de wereldkooldioxideuitstoot in 2050 100% duurzaam (afb: Joule)

100% duurzaam lijkt een hele klus, maar onderzoekers in Amerika rond Mark Jacobson van Stanford hebben becijferd dat in 2050 139 landen geheel kunnen teren op water, wind en zon (80% in 2030). Of dat allemaal op tijd is is me, hier, nog niet duidelijk (de wereld telt zo’n 200 landen), maar het klinkt in ieder geval indrukwekkend. De 139 stoten bij elkaar 99% van alle kooldioxide uit.
Volgens de onderzoekers levert die inspanning 24 miljoen arbeidsplaatsen op, zullen er jaarlijks vier- tot zevenmiljoen minder mensen door luchtvervuiling sterven, zullen de energieprijzen stabiliseren en zal er 20 biljoen dollar (zo’n 18 biljoen euro) minder worden uitgegeven aan gezondheids- en klimaatkosten. Kassa, zou ik zeggen.

Het scenario van Jacobson c.s. is er een op weg naar een koolstofvrije energievoorziening. Voor elk van de 139 landen bekeken de onderzoekers hoeveel duurzame energiebronnen – wind, water en zon – er beschikbaar zijn en hoeveel er nodig is om 80% (2030) en 100% (2050) van de energie uit duurzame bronnen te halen. Ze bekeken ook de economische kant van de overgang en vergeleken die met het gewoon-doorgaan-scenario.
“Zowel individuen als overheden kunnen de dans leiden. Beleidsmakers willen meestal iets niet als er nergens een bewijs is dat het kan. Dat proberen we te leveren”, zegt Jacobson, directeur van het atmosfeer- en energieprogramma van Stanford. “Er zijn meer scenario’s. We zeggen niet dat dit de enige manier is, maar we geven een richting aan.”

De 139 landen, waarvan veel relevante informatie beschikbaar is, stoten met elkaar 99% van alle kooldioxide uit die de atmosfeer in gaat. Die landen, zoals China, de VS, de EU, zouden het makkelijkst de overgang kunnen maken naar duurzaam, denken de onderzoekers. De lastigste ‘klussen’ denken de onderzoekers zijn dichtbevolkte kleine landen die omringt worden door veel water zoals Singapore.
De overgang naar duurzaam levert veel op. Zo zal de winning van fossiele brandstoffen en ook uranium komen te vervallen, met het daaraan gekoppelde vervoer en raffinage. Dat geeft al een daling van de energiebehoefte van 13%. Het direct genereren van elektrische energie via zon, water en wind is veel rendabeler dan elektriciteit genereren via de verbranding van koolstofverbindingen. Dat levert nog eens een besparing van 23% op, zo becijferen de onderzoekers. Bovendien zou met de verdwijning van fossiele brandstoffen bronnen voor conflicten verdwijnen, denken ze. Woestijnbewoners zijn helemaal een stuk beter af dan nu.

VS

Het jongste artikel is een uitbreiding van een artikel in 2015 om de vijftig Amerikaanse staten 100% duurzaam te maken en een andere studie die bekijkt of het stroomnet bestand is tegen de overgang naar duurzaam.
100% duurzaam alleen van zon, wind en water zou niet zonder kernenergie, ‘schone kolen’ en biobrandstoffen kunnen, maar de onderzoekers bestempelen dat als onzin. Kernenergie is duur, het duurt lang voor een kerncentrale operatief is en nog steeds speelt het risico van de verspreiding van kernwapens door kenrenergie een rol, vinden ze. “Schone kolen’ en biobrandstoffen vinden ze niet interessant omdat beide luchtvervuiling veroorzaken en die willen de onderzoekers juist voorkomen.

Ook om andere redenen zou zon, wind en water ontoereikend zijn, niet in de laatste plaats bij de warmtevoorziening. Er zou warmteopslag in rotsen nodig zijn. Volgens Jacobson is dat niet beslist nodig maar wel een bruikbare optie.

Een derde tegenargument vormen de geweldige investeringen die er met de 100% duurzame energie zouden zijn gemoeid. Volgens Jacobson zijn de totale kosten voor de maatschappij (energie, gezondheid en klimaatkosten) een kwart van het huidige fossiele systeem. De meeste kosten zouden toch wel gemaakt worden om energieeenheden te vervangen en de rest betaalt zich dik terug doordat gezondheids- en klimaatkosten drastisch dalen, verwacht hij.
“We kunnen dat nulemissiesysteem bereiken zonder extra kosten”, zegt medeonderzoeker Mark Delucchi, van de universiteit van Californië in Berkeley. “De voordelen zijn zo groot dat we de overgang zelfs zouden kunnen versnellen.”

Bron: EurekAlert

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.