Het geheim van goede (pop)muziek ontraadseld (?)

Muziek vermindert creativiteit (?)Het is vreemd wat muziek met mensen doet. Het kan op de een of andere manier je bevinden (al of niet wel| sterk beïnvloeden. Onderzoekers denken nu het geheim ontdekt te hebben wat (pop)muziek goed maakt of althans waardoor die mensen zo raakt. Volgens die onderzoekers komt het niet aan bij de keuze van akkoorden op een groot aantal tooncombinaties, maar op het juiste samenspel tussen spanning en verrassing. Ik waag het te betwijfelen. Terwijl de ene mens zweert bij Bruce Springsteen of Guus Meeuwis moet de ander er van kotsen of laat die haarhem koud. Hoe valt dat dan te verklaren? Lees verder