Is dat handig, zo’n neus op je arm?

Of het erg handig is om een neus op je arm te laten groeien weet ik niet, maar apart is het wel. Links zie je nog de neusmal van een biocompatibel materiaal. Twee maanden laten is de situatie rechts ontstaan. Je zal je neus maar kwijt zijn….

Neus op mijn arm

Handig, zo’n neus op een arm (afb: universiteit van Toulouse)

Bron: Le Monde

Het geheim van goede (pop)muziek ontraadseld (?)

Muziek vermindert creativiteit (?)Het is vreemd wat muziek met mensen doet. Het kan op de een of andere manier je bevinden (al of niet wel| sterk beïnvloeden. Onderzoekers denken nu het geheim ontdekt te hebben wat (pop)muziek goed maakt of althans waardoor die mensen zo raakt. Volgens die onderzoekers komt het niet aan bij de keuze van akkoorden op een groot aantal tooncombinaties, maar op het juiste samenspel tussen spanning en verrassing. Ik waag het te betwijfelen. Terwijl de ene mens zweert bij Bruce Springsteen of Guus Meeuwis moet de ander er van kotsen of laat die haarhem koud. Hoe valt dat dan te verklaren? Lees verder

Broeikasgasuitstoot vorig jaar verder gestegen

klimaatdeskundige Nathan Hultman

Oud-Obamamedewerker Nathan Hultman (afb: univ. van Maryland)

Volgens het Internationaal Enegieagentschap (IAE) is de broeikasgasuitstoot het vorig jaar gestegen (pdf-bestand) tot 33,1 gigaton kooldioxideequivalenten. Dat is 1,7% meer dan in 2017. We stoken er nog steeds fiks op los ondanks de in Parijs gemaakte afspraken. In 2025 zouden de emissies met 26% tot 28% moeten zijn teruggebracht. Lees verder

Schilderijen prettige verpoosplaats voor micro-organismen

Biodegradatie van 17de eeuws schilderij

Kroning van de Maagd Maria van Carlo Bononi. : a)schilderij (monsterplaatsen aangeduid met een asteriks) *); b) schade door biodegradatie; c) barstjes; d) scheurtjes, vervormingen en openingen die overeenkomen met de stiksels (recto). Details van de schade rechts (afb: Plos One)

Niet alleen mensen stellen kunst op prijs, maar ook micro-organismen. Onderzoekers bekeken een 17de-eeuws schilderij van Carlo Bononi wat nauwkeuriger en zagen dat dat druk bevolkt was met ‘beestjes’. Sommige daarvan bleken kunsthaters, andere juist -beschermers, denken de onderzoekers. Lees verder

Weidegrassen reageren onverwacht op kooldioxide

Grasland

30 tot 40% van het landoppervlak bestaat uit weides

Weidegrassen schijnen op een onverwachte manier te reageren op hogere concentraties van het broeikasgas kooldioxide. Onderzoek van de universiteit van Minnesota (VS) dat tot die conclusie zou leiden heeft twintig jaar geduurd. Lees verder

Dat ’t kopieën waren viel jarenlang niet op.

Zeefdrukken van Andy Warhol

Zeefdrukken van Andy Warhol ‘Tien portretten van joden’

Het is jaren geleden gebeurd, maar kennelijk heeft tot nu toe niemand het gemerkt. Pas onlangs kwamen inlijsters er achter dat de zeefdrukken van Andy Warhol die bij een filmbedrijf in Los Angeles hingen kopieën waren. Inmiddels blijken twee van de originele zeefdrukken weer terecht te zijn. De ‘eigenaar’ Bryan Calvero heeft ze aan de politie overgedragen. Hij kocht de werken jaren geleden, maar zegt nooit te hebben geweten dat ze waren gestolen. Lees verder