Meerderheid apen dreigt uit te sterven

Hainangibbons met uitsterving bedreigd.

Er zouden nog maar twintig Hainangibbons in China zijn

De meerderheid van de apen wordt bedreigd met uitsterving, is de conclusie van  onderzoekers van Conservation International. Zo zijn er nog maar 20 tot 30  Hainangibbons over in China en ook voor de schattige Javaanse plompe lori, een halfaapje, dreigt het definitieve einde. Zelfs van de  bekende ringstaartlemuur uit Madagaskar zouden nog maar 2000 exemplaren in leven zijn. Dat zouden de volgende op de lijst van ernstig bedreigde apensoorten kunnen zijn. 60% van alle apen dreigen binnen 25 tot 50 jaar uit te sterven als er niet snel maatregelen worden genomen, vrezen de onderzoekers. Lees verder

Vier van de zes mensapen op rand uitsterving

Steppezebra (equus quagga)

De laatste der steppezebra’s? (afb: Wiki Commons)

De oostelijke gorilla, de grootste nog levende primaat, staat op een rode lijst van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN van de ernstig bedreigde diersoorten, vooral door de illegale jacht. Vier van de zes mensenapen worden bedreigd met uitsterving in het wild, zo maakte de IUCN in Hawaii bekend. Ook de andere twee soorten hebben het moeilijk. De eens alom aanwezige steppezebra gaat snel in aantal achteruit. Ook bij dit dier is de illegale jacht daar de oorzaak daarvan. Lees verder