Kooldioxideconcentratie in atmosfeer naar recordhoogte

Kooldioxideconcentratie atmosfeer

Kooldioxideconcentratie in de atmosfeer (afb: Scripps-instituut)

We slagen er maar niet in de uitstoot van broeikasgassen in de greep te krijgen. Het heeft zelfs alle schijn van onwil. De concentratie van kooldioxide in de atmosfeer wordt steeds hoger, hetgeen de aardopwarming versterkt. Er zou nu zoveel CO2 in de atmosfeer zijn als de laatste driemiljoen jaar niet is voorgekomen. Lees verder

Kooldioxideconcentratie in atmosfeer stijgt snel

Het kooldioxidepeil in de atmosfeer bereikt nieuw record

De gemeten kooldioxideconcentratie op Manau Lao (Hawaii)

In Washington zit aardopwarming-ontkenner Donald Trump en zelfs het ooit voortvarende Europa laat het afweten bij het terugdringen van de kooldioxideuitstoot. Nu voorspelt het Britse weerkundige instituut (Met Office), de eerste jaarvoorspelling in wat een reeks moet worden, dat dit jaar zo’n 2,5 promiljoen (deeltjes per miljoen) zullen worden toegevoegd aan de 408 promiljoen van het vorig jaar. In dit tempo zal de CO2-concentratie in de atmosfeer tegen het eind van de eeuw verdubbeld zijn ten opzichte van de voorindustriële concentratie. Dan praten we over temperatuurverhogingen van 3°C in de de volgende decennia en tot 6°C in de komende eeuwen. Lees verder

“We zijn bij klimaat op gevaarlijk terrein beland”

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Lao

De ontwikkeling van de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer bij Mauna Loa (afb: NOAA)

Sedert de industriële revolutie eind negentiende eeuw is de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer gestegen met gemiddelde 2 ppm (delen per miljoen) per jaar. In september, normaal het laagste niveau in een jaar, is in Mauna Loa op Hawaii een niveau bereikt  van 401 permiljoen, dat volgens de geleerden in miljoenen jaren niet zou zijn voorgekomen. We zijn op een gevaarlijk punt aangekomen, stellen sommigen dan ook.  Lees verder

Vier van de zes mensapen op rand uitsterving

Steppezebra (equus quagga)

De laatste der steppezebra’s? (afb: Wiki Commons)

De oostelijke gorilla, de grootste nog levende primaat, staat op een rode lijst van de natuurbeschermingsorganisatie IUCN van de ernstig bedreigde diersoorten, vooral door de illegale jacht. Vier van de zes mensenapen worden bedreigd met uitsterving in het wild, zo maakte de IUCN in Hawaii bekend. Ook de andere twee soorten hebben het moeilijk. De eens alom aanwezige steppezebra gaat snel in aantal achteruit. Ook bij dit dier is de illegale jacht daar de oorzaak daarvan. Lees verder

Hoogste gemeten stijging kooldioxidepeil in een jaar

Het kooldioxidepeil in de atmosfeer bereikt nieuw record

De gemeten kooldioxideconcentratie op Manau Lao (Hawaii)

Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat het ene na het andere aardtemperatuur-record wordt gebroken. Ook het gemiddelde kooldioxidepeil in de atmosfeer in februari op de vulkaan Mauna Loa op Hawaii was met 404,02 delen per miljoen 3,76 dpm hoger dan in februari vorig jaar. Dat is de grootste toename ooit gemeten over een jaar. Het vorige record ‘was in handen’ van de periode van september 1997 tot september 1998 met 3,70 dpm. In kalenderjaren gemeten is 2015 de nieuwe recordhouder met een kooldioxidetoename van 3,09 dpm. Daar is 1998 zijn record kwijt (2,82 dpm). Lees verder

‘Tegenwind’ luchtvaart bij aardopwarming

Vliegtuig in de luchtDe uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart is aanzienlijk, maar vooralsnog wordt die bedrijfstak ontzien bij het verminderen van de broeikasgasemissies. Amerikaanse onderzoekers hebben nu berekend dat de aardopwarming en de luchtvaart elkaars gevangenen lijken te zijn geworden. Ze rekenden aan drie vliegroutes tussen de VS en Hawaii en kwamen tot de conclusie dat het windgedrag door de klimaatverandering er voor zorgt dat vliegtuigen meer brandstof moeten gebruiken, hetgeen weer leidt tot een hogere uitstoot van broeikasgassen. Lees verder

Hawaï vestigt kooldioxiderecord

Het observatiestation Mauna Loa op Hawaï Op 9 mei jongstleden is op het meetstation Mauna Loa in Hawaï een kooldioxideconcentratie gemeten van meer dan 400 delen per miljoen (ppm); een record. Op Hawaii wordt sedert 1958 de concentratie van dit broeikasgas gemeten. Dat is geen wereldrecord. Eerder zijn ook al dergelijke concentraties gemeten, maar het is toch een teken aan de wand. Het zijn de hoogste concentraties in meer dan een miljoen jaar, zo meldt Futura-Sciences op gezag van de NOAA. De laatste 800 000 jaar, tot aan het begin van de industriële revolutie, schommelde het promillionage tussen de 180 en 280. Het kooldioxidegehalte van de atmosfeer stijgt de laatste tijd honderd keer sneller dan tijdens het einde van de laatste ijstijd, zo’n 10 000 jaar geleden.

Bron: Futura-Sciences