Hersens gaan ‘moeilijk’ om met woorden

Onze hersens gebruiken niet omgrensd ‘spraakcentrum’. Het lijkt er op dat verschillende delen van onze hersens betrokken zijn bij het horen en verwerken van woorden, afhankelijk van de betekenis. Amerikaanse onderzoekers hebben een soort atlas van betekenisnetwerken gemaakt. Woorden met een, vooral, sociale betekenis zouden op andere plaatsen verwerkt worden dan kleuren, plaatsaanduidingen of getallen. Lees verder