Rijke stinkerds zijn verreweg de grootste klimaatbedervers

Ellen Ehmke Oxfam

Ellen Ehmke van Oxfam Duitsland (afb: speakerinnen.org)

Volgens een rapport van Oxfam veroorzaakt de 1% rijkste mensen van de wereldbevolking het dubbele van de kooldioxidestoot van de armste helft van de wereldbevolking. Met recht rijke stinkerds, dus. Het rapport werd maandag aangeboden aan de algemene vergadering van de VN. Lees verder

150 jaar oude fasenregel van Gibbs aan diggelen (?)

Josiah Willard Gibbs

Josiah Willard Gibbs (afb: WikiMedia Commons)

Zo’n 150 jaar geleden stelde Josiah Willard Gibbs dat maximaal drie toestandfases tegelijkertijd bestaan. Bij smeltend ijs heb je water zowel in vaste, vloeibare als gasvormige fase. Er waren/zijn onderzoekers die er van uit gingen dat meer ook onmogelijk was. Nu hebben onderzoekers van, onder meer, de TU Eindhoven laten zien dat een vijffasensysteem in evenwicht mogelijk is. Dag faseregel van Gibbs? Die ontdekking zou gevolgen kunnen hebben voor de productie van ‘moeilijke’ mengsels als mayonaise, verf of vloeibaarkristalschermen. Lees verder