Boomringen geen nauwkeurige maat voor klimaatschommelingen

Jaarringen

Jaarrringen in bomen zeggen iets over de temperatuur maar ‘overdrijven’ klimaatschommelingen

Bij het klimaatonderzoek worden vaak jaarringen van bomen gebruikt. Onderzoek van Josef Ludescher van het Potsdammer instituut voor klimaatonderzoek (PIK) zou hebben uitgewezen dat klimaatanalyses die daarop gebaseerd zijn de gelijkmatigheid van het klimaat aanzienlijk overschatten. “Een warm jaar wordt meestal gevolgd door weer een warm jaar, maar niet zo vaak en lang als jaarringen suggereren. Als die persistentie juist wordt geïnterpreteerd dan is de huidige opwarming van Europa nog uitzonderlijker dan eerder aangenomen”, zegt de Ludescher. Lees verder

Bomen in tropisch regenwoud groeien niet harder

Tropisch regenwoud

Tropisch regenwoud in Kameroen

Uit onderzoek naar de dikte van jaarringen van 1100 bomen zou zijn gebleken dat het tropische regenwoud nauwelijks extra kooldioxide opneemt. Dat zou betekenen dat die regenwouden ons niet, of althans minder, helpen bij het bestrijden ven de overmatige uitstoot aan kooldioxide. Overigens hebben andere studies laten zien dat de regenwouden verdichten door hogere kooldioxideconcetraties. Duidelijker wordt het er niet op. Lees verder