Afrikaanse bomen doden zowel malariamug als -parasiet

Stoffen uit de bast van Afrikaanse citrusboomsoort doden malariamug en -parasiet

Wangensteen en Malterud met een structuurmodel van dihydonitidine (afb: universiteit van Oslo)


Tot voor niet eens zo heel lang geleden besefte ik niet dat malaria nog steeds elk jaar honderdduizenden doden per jaar veroorzaakt. Ik had altijd gedacht dat malaria medisch gezien ‘in de tas’ zat. Niet dus, onwetende. Jaarlijks worden er vele miljoenen ‘bezocht’ door de malariaparasiet. Onderzoekers zeggen nu een stoffen in de bast van twee Afrikaanse bomen te hebben  gevonden, leden van de citrusfamilie, die zowel de malariamug als de parasiet doden. De echte eer komt toe aan Afrikaanse medicijnmannen die al heel lang malarialijders behandelen met extracten van de bast van die bomen. De onderzoekers hebben ‘alleen’ uitgevogeld welke de werkzame stoffen in die boombast zijn. Lees verder

Hoop op een nieuw medicijn tegen malaria

Malariamug

Muggen brengen de ziekteverwekkende Plasmodium-eencelligen over.

Elk jaar overlijden honderddui-zenden mensen aan malaria. Amerikaanse onderzoekers hebben nu met entstoffen op basis van antilichamen van resistente kinderen succes gehad bij muizen. De hoop op een ‘definitief’ malariamedicijn krijgt daarmee een grote impuls. Lees verder