Keurmerk voor wetenschap

Het Californische instituut Science Exchange wil, volgens een artikel in het Duitse weekblad De Spiegel, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek keurmerken. Het open wetenschappelijke webblad PlosOne is medeinitiatiefnemer. De onderzoekers moeten zelf voor dit keurmerkonderzoek betalen.
Een raar initiatief, want wetenschappers staan op het standpunt dat de wetenschap zelf die foute onderzoeksresultaten of verkeerde gevolgtrekkingen uit onderzoeken corrigeert. Dat dat natuurlijk niet (helemaal) waar is moge blijken uit de toch nogal eens boven water komende malversaties van soms zelfs zeer gerenommeerde wetenschappers. Daarbij kun je er verzekerd van zijn dat het nog erger is. Daar moet natuurlijk bij worden opgemerkt dat opzettelijke verfraaiing van onderzoekgegevens en zelfs het verzinnen daarvan wat anders is dan daar klungelig mee omgaan. Voor heel wat onderzoekers is statistiek, bijvoorbeeld, een zwarte doos… Zou een gedegen opleiding in de statistiek niet al een groot deel van het probleem (onkunde) ondervangen?

Zonneverf (2)

Ik heb de cijfertjes nog eens opgezocht, maar er klopt geen deuk van. Corus Colors produceert per jaar 100 miljoen vierkante meter plaatstaal. Als je al die vierkante meters met zonneverf zou besmeren, dan zou dat, bij een rendement van 11% en een vermogensopbrengst van 1kW per vierkante meter, een piekvermogen van 11 GW opleveren en niet 9000, zoals, onder meer, Energiegids.nl meldt. En dan mogen er geen wolken voor de zon schuiven. En ’s nachts is het natuurlijk ook gewoon donker. Jammer. Het leek zo’n prachtig plan, maar alle beetjes helpen.