Jonge microgliacellen helpen oudere bij opruimen plaques

Microgliacellen ruimen plaques op

Microgliacellen zijn de vuilnismannen van de hersens

Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan beta-amyloïdeplaques en tauknopen. Hoe dat komt is nog steeds onduidelijk en ook is duister of de eiwitophopingen de oorzaak of het gevolg van de dementieziekte zijn. Nu hebben onderzoekers in gecombineerde celkweken van jonge en oudere muizen met Alzheimer kunnen constateren dat de microgliacellen uit de celkweek van jonge muizenhersens de oudere helpen bij het opruimen van de eiwittroep. Daarbij zou het eiwit GM-CSF een wezenlijke rol spelen.  Lees verder

Dekmantel alvleeslierkanker blootgelegd

Alvleesklier

a. galwegen van de lever b. galblaas c. afvoerkanaaltje galblaas d. grote galblaas e. alvleesklier f. afvoerkanaaltje alvleesklier g. papil van Vater h. twaalfvingerige darm (iafb: KWF).

Alvleesklier-kanker laat zich noch door chemothe-rapie noch door bestraling behandelen. Afweercellen zouden er geen greep op hebben. Nieuw onderzoek van het Amerikaanse Fred Hutchinson-kankeronderzoekcentrum maakt duidelijk dat kankercellen in de alvleesklier zich beschermen tegen het afweersysteem door afweeronderdrukkingscellen. Als deze cellen werden verwijderd, komt het hele afweercircus wel op gang. “De boodschap is dat de afweerreactie wel adequaat is als we de obstakels wegnemen”, zegt onderzoeker Sunil Hingorani. Overigens kunnen die T-cellen het niet alleen af. Ook chemo- en immuuntherapie zijn nodig om de tumor onschadelijk te maken, denken de onderzoekers Lees verder