Maankern zelfde samenstelling als aardkern

Maankern

Een doorsnee van de maankern. Vermeld zijn de dichtheden en snelheden.

Zonder op de maan te zijn geweest, laat staan daar een boring te hebben verricht, hebben onderzoekers vanaf de aarde bepaald dat de vaste kern van de maan zo’n 250 km in doorsnede meet, met een samenstelling die lijkt op die van de aardkern. Daartoe maten ze bij de Europese synchrotron in Grenoble de snelheid waarmee geluid zich voortplant in ijzer onder hoge druk en temperatuur. Vervolgens vergeleken ze die uitkomsten met de seismische metingen van de Amerikaanse Apollo-missies. Dat zou de theorie versterken dat de aarde en maan oorspronkelijk een planeet zou zijn geweest.
Lees verder