40% Belgisch patiënten begrijpt arts niet

Huisarts en patiënt

Huisarts vaak lastig te volgen

Uit een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kwam naar voor dat vier van de tien Belgen toegeeft niet altijd alles volledig begrijpen van hun ziekte en de behandeling die ze moeten volgen. Volgens 17% van de ruim 1000 ondervraagde Belgen, gebruikt hun dokter zelfs veel te moeilijke woorden. Lees verder

“Iedere tweede Duitser begrijpt aangiftebiljet niet”

Thomas Eigenthaler belastingen

Thomas Eigenthaler, voorzitter van de Duitse belastingadviesbond

Bijna iedere tweede Duitser begrijpt het Duits niet dat door de Duitse belastingdienst wordt gebezigd, zo luidt de conclusie van bureau GfK op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Welt am Sonntag. Nog eens 40% zegt het ambtenarenduits van de belastingdienst ‘grtendeels’ te begrijpen. Terwijl ik het idee heb (gebaseerd op geen enkel onderzoek) dat in Nederland de taal van de Belastingdienst heel begrijpelijk is geworden, gaat bij de Duitse zusterorganisatie de juristerij boven de begrijpelijkheid.
Lees verder