Kernfusie zou binnen paar jaar praktijk kunnen zijn

Deuteriumfusiereactor

De Zweedse koudefusiereactor (afb: univ.v.Gothenburg)

Onderzoekers van de universiteit van Gothenburg en de universiteit van IJsland denken dat het mogelijk is binnen een paar jaar kleine fusiereactors te gebruiken voor zowel verwarming als voor de productie van elektriciteit. Het zou gaan om een nieuw type fusiereactor, dat vrijwel geen neutronen produceert, maar wel zware elektronen (muonen), uitgaande van ultradicht zwaar waterstof (deuterium). Opmerkelijk is dat de onderzoekers in hun artikel de wetenschappelijk beladen term koude kernfusie in de mond nemen. Hadden de verguisde Martin Fleischman en Stanley Pons achteraf dan toch gelijk? Lees verder

Bestaat koude kernfusie dan toch?

Andrea Rossi en de koude kernfusie

Andrea Rossi (tweede van rechts) achter zijn wonderreactor vorig jaar november (foto: der Spiegel)

Begin jaren 80 lanceerde Geert Dijkhuis het idee om met behulp van kunstmatig opgewekte bolbliksems kernfusie teweeg te brengen. Zijn project Convectron bestaat nog steeds, maar zover ik weet heeft dat geen werkend systeem opgeleverd. Er zijn meer genieën die denken op een simpeler manier de fusie van atoomkernen tot stand te brengen dan zoals dat gaat gebeuren in proefreactor ITER, momenteel in aanbouw in het Franse Cadarache. In Italië schijnt Andrea Rossi iets ontdekt te hebben, maar de gevestigde fusiegeleerden zijn ervan overtuigd dat hij een charlatan is. Desalniettemin hebben sommige geleerden zich laten imponeren.
Lees verder