Aarde straalt minder door klimaatverandering

Wolken op het web en in de lucht

Wolken weerkaatsen zonnestraling.

Door de opwarming van de oceanen ontstaan er minder heldere wolken waardoor de weerkaatsing van het zonlicht op de aarde minder is geworden. Dat zou een extra aanwakkering van de aardopwarming zijn (minder weerkaatsing betekent dat meer energie op aarde blijft). De grootste daling viel te registreren in de laatste drie jaar. Lees verder

“Aardopwarmingspauze geen doorbreking van een trend”

De ‘opwarmingspauze’ tussen 1998 en 2012 betekende niet dat de vooral door de mens teweeggebrachte aardopwarming niet bestaat. De ‘pauze’ heeft de langetermijntrend niet veranderd en is te verklaren met natuurlijke schommelingen, zeggen onderzoekers. Sedert 2014 zijn er drie opeenvolgende telkens weer warmere jaren geweest die alle records hebben geslagen sedert de eerste systematische metingen aan het eind van de negentiende eeuw. Sommige onderzoekers vragen zich nog steeds af of die ‘pauze’ er wel geweest is. De aardopwarming is hoe dan ook geen grap. Lees verder