Raadsel 3700 jaar oud kleitablet door wiskundigen opgelost

Archeoloog Edgar Banks

Archeoloog Edgar Banks (afb: WikiMedia Commons)

Een raadselachtig kleitablet uit Babylon van zo’n 3700 jaar geleden heeft wis- en geschiedkundigen tientallen jaren beziggehouden. Het tablet wordt aangeduid met Plimpton 322 en behoort tot een verzameling van 400 tabletten die zich met wiskunde bezighouden. Twee wiskundigen schijnen nu het raadsel opgelost te hebben.
“Tot nu toe waren wetenschappers het niet eens waarvoor 322 gebruikt werd”, zegt Daniel Mansfield van de universiteit van Nieuw-Zuid-Wales (Aus). Hij denkt het nu te weten: de in spijkerschrift genoteerde getallen zouden zijn gebruikt voor berekeningen aan driehoeken. Het idee dat het een spiekbriefje voor leraren zou zijn geweest zou in de prullenmand kunnen. Lees verder

Egyptische mummies hadden nog wat DNA over

DNA van mummies doorgevlooid

Een onderzoekster van mummie-DNA (afb: univ van Tübingen)

Je kunt je natuurlijk afvragen welk doel het dient, maar het blijkt dat bij de oude mummies uit Egypte nog, neem ik aan. stukken DNA gevonden zijn. Moderne Egyptenaren hebben genetisch meer gemeen met zuidelijker gelegen Afrikaanse volken dan de oude Egyptenaren. Het verbaast me niks. Overigens zou ik gemummificeerde Egyptenaren niet meteen tot doorsnee-Egyptenaren betitelen. Lees verder

Verbrande thorarollen met ct leesbaar gemaakt

De verbrand rollen van En-Gedi met ct leesbaar gemaakt.

Het digitaal afgerolde manuscript. Rechts de verbrande rol. Ter vergelijking een dollarmunt van 1 cent (afb: Brent Seales)

Het zijn thorarollen met Hebreeuwse religieuze teksten, de rollen van En-Gedi (de vindplaats) die dateren uit de tweede of derde eeuw na Christus. Zijn waren helaas toen ze in 1970 werden gevonden al verbrand. Nu is het met behulp van computertomografie (ct) en een hoop algoritmes gelukt de rollen te lezen, zonder ze te  hoeven ontrollen.

Lees verder

IJzer als godengeschenk

IJzer neergedaald als manna van de hemelDe antieke ijzerbuisjes. De blauwe gebieden bevatten veel tin
In 1911 werden in een antieke begraafplaats in het Egyptische Gerzeh ijzeren buisjes gevonden die meer dan 5000 jaar oud zouden zijn. Dat was heel bijzonder, omdat de Egyptenaren pas 1500 later wisten hoe ze uit ijzererts ijzer konden ‘destilleren’. Een mysterie dus. Er is in de loop der tijden diverse keren aan gesnuffeld. De buisjes zouden abnormaal veel nikkel bevatten (vandaar de ‘houdbaarheid’) of ook weer niet (onderzoek in de jaren ’80).
Onderzoekers van de Open Universiteit in Groot-Brittannië hebben de buisjes aan een rigoureus onderzoek met CT-scanner en rasterelektronenmicroscoop onderworpen en zijn tot de conclusie gekomen dat het, wel degelijk, met veel nikkel vermengde ijzer hoogstwaarschijnlijk een buitenaardse oorsprong heeft. Voor de Egyptenaren een geschenk van de Goden. Vandaar ook dat dergelijke kostbare ‘geschenken’ waren bestemd voor de farao’s en andere hooggeplaatsten in het oude Egypte.

Bron: Futura-Sciences (foto OU GB)