Een knipoog van de elektronica

Het elektronsiche knipoog

De knipoog (afb: univ. van Pennsylvania)

Het menselijk oog is een ingewikkeld instrument, zo ingewikkeld dat het volgens Charles Darwin tot in hoogste graad absurd is om te veronderstellen dat het een product van de evolutie zou zijn. Daardoor is onderzoek aan ogen ook erg lastig. Onderzoekers van de universiteit van Pennsylvania hebben nu een elektronisch oog gemaakt. Daardoor zou het makkelijker kunnen worden om die kijkers te bestuderen. Voorlopig stelt de knipoog nog niet veel voor. Lees verder

Hoornvlies man anders dan van vrouw

Doorsnee oogHet hoornvlies van mannen is niet gelijk aan dat van vrouwen. Dat zou je tenminste kunnen afleiden uit een onderzoek naar het resultaat van hoornvliestransplantaties. Vrouwen die een vlies van mannelijke donors kregen waren minder af dan als dat van een vrouw kwam. Het lijkt dan verstandig om bij dergelijke transplantaties daar rekening mee te houden.

Lees verder

Nieuwe beeldtechniek ‘kijkt’ dieper in de hersens

vcsel laser

Een schema van een VCSEL, die een verticale nauwe bundel licht uitstraalt

Een wat heet niet-invasieve op licht gebaseerde beeldtechniek, optische coherentietomografie, kijkt dieper in het lichaam dan welke andere niet-invasieve techniek ook. Daarmee zouden ook de dieper gelegen delen van, bijvoorbeeld, de (levende) hersens in beeld kunnen worden gebracht. Lees verder