De schunnige terroristenlijsten van de VS zijn lang

Moorddroon Predator

Moorddroon (Predator) in een hangar. Het doelwit stond op een lijst  (foto: GettyImages)

Een land dat zich democratisch noemt werkt al jaren met dodenlijsten, maar ook met lange lijsten van vermoedelijke en bekende terroristen en vliegverbodlijsten. Hoe je er op komt is duister, maar er af is welhaast onmogelijk, zelfs als je dood bent. De klokkenluidersstek the Intercept geeft wat cijfers van de Amerikaanse moordpartijen. In juni heeft het zou bekend zijn geworden dat 3500 zogenaamde terroristen dood zouden zijn terwijl 13 000 als vermoedelijk dood werden aangemerkt. Het is (mij) onduidelijk of die zogenaamde terroristen allemaal door de Amerikaanse overheid zijn vermoord. Die namen komen voor in de centrale terroristendatabank en andere verzamelplaatsen in de VS. Verschillende organisaties hebben zo hun eigen lijsten. Dat zou allemaal te lezen zijn in een  verslag van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid. Ook de doden blijven op de dodenlijsten staan  van de Amerikanen. Je kut maar nooit weten Lees verder

Hielpen psychologen VS de CIA bij folteringen?

Guantanámo

Guantanámo

Hielp de Amerikaanse vereniging van psychologen, de APA, de CIA bij hun martelpraktijken? Het staat buiten kijf dat een veiligheidsdienst van een land dat zich graag betitelt als de beste democratie in de wereld op ruime schaal mensen heeft gemarteld in de ‘strijd tegen het terrorisme’. Dat om het terrorisme te bestrijden misdaden worden gepleegd is al cynisch genoeg, maar het lijkt er op dat de APA de CIA daar een handje bij geholpen heeft. Dat wordt uitgezocht in een nieuw onderzoek. Onlangs kwam een groep psychologen op basis van de berichtenwisseling tussen de vereniging en de veiligheidsdienst tussen 2003 en 2006 tot de conclusie dat er een opmerkelijk prettige relatie bestond tussen de dienst en de APA. Op basis van een keuze uit die berichten publiceerde de New York Times vorige week een artikel. James Risen, de auteur van dat artikel, beschuldigde de APA het vorig jaar in zijn boek Pay any Price  over de handel en wandel van de CIA, de psychologenvereniging ervan het Witte Huis en de CIA rechtvaardigingen te hebben verschaft voor de hardhandige ondervragingen van gevangenen in Afghanistan, Irak en elders. Vorig jaar ontkende de APA betrokkenheid, maar gelastte desondanks een onafhankelijk onderzoek.

Bron: Science

CIA frustreert inentingscampagne Pakistan

Poliocampagne Pakistan

De CIA belooft geen inentingscampagnes meer te gebruiken/misbruiken voor zijn inlichtingenwerk

Het was al langer bekend dat de Amerikaanse buitenlandse veiligheidsdienst CIA nergens mee zit, maar de verdorvenheid van die officiële organisatie van het land dat zich de beste democratie ter wereld noemt blijkt nauwelijks grenzen te kennen. De dienst belooft nooit meer internationale inentingsprogramma’s te misbruiken voor zijn inlichtingenwerk. De CIA had een nepprogramma opgezet (tegen hepatitis) om het DNA van ‘opperterrorist’ Osama bin Laden te achterhalen via zijn kinderen, om zo de ‘zoekkring’ te verkleinen. De list (?) mislukte en de collaborerende Pakistaanse arts werd vervolgd. Een door het westen geëntameerde campagne tegen polio werd een ramp, mede doordat inentingsploegen door handlangers van Bin Laden werden vermoord. Lees verder

Congres wil niet dat droons naar Pentagon gaan

Het Amerikaanse Congres heeft plannen van president Barrack Obama geblokkeerd om het commando over de onbemande vliegtuigen, die worden gebruikt voor het vermoorden van door de Amerikanen als terroristen aangemerkte personen, over te hevelen van de geheime dienst CIA naar het ministerie van defensie (Pentagon). Daarvoor gebruikte Amerikaanse parlement een bijzondere truc Ze speelden de bal via de financiering van overheidsinstanties, meldt de krant de Washington Post. Obama, die onder druk staat omdat droons nogal eens onschuldige slachtoffers maken, ondervindt niet alleen oppositie van de Republikeinen, maar ook van zijn eigen partij.

Bron: Wired

NSA speelt hoofdrol bij droonmoorden VS

Moorddroon

Het moordwapen (foto: rt.com)

Volgens documenten die afkomstig zijn van Edward Snowden speelt de gewraakte Amerikaanse veiligheidsdienst NSA een hoofdrol in het droonmoordprogramma van de VS, zo schrijft het Franse blad Le Monde op gezag van de Washington Post.
De nu vrijgekomen documenten gaan vooral over een El Qaida-doelwit van het moordprogramma van Obama, Hassan Ghul. Ghul werd in oktober vorig jaar vermoord met behulp van een droon. Dat gebeurde na het onderscheppen door de NSA van een e-bericht van zijn vrouw waaruit zijn verblijfplaats kon worden opgemaakt. Dat had de NSA een jaar gekost waarbij ingebroken werd in computers en verdachten werd gevolgd met geavanceerde systemen. Lees verder

Obama weigert openheid te geven over droonmoorden

MQ-9 Reaper-droon

MQ-9 Reaper-droon zoals die gebruikt wordt door zowel de Amerikaanse CIA als de Britten (foto: Amerikaanse luchtmacht)

 

Amerika is rap een eng land aan het worden met een president aan het hoofd die lak lijkt te hebben aan recht. Maanden nadat een federaal hof van beroep een uitspraak bevestigde die de Central Intelligence Agency (CIA) opdracht gaf documenten over het droonliquidatieprogramma van de Amerikaanse overheid te openbaren, blijft Obama dat halstarrig weigeren met verwijzing naar de veiligheidsaspecten van die openbaarmaking, zo meldt het Amerikaanse webblad Wired. De rechtbank stelde in maart dat iedereen weet dat de Amerikaanse overheid gericht doodt. Obama heeft ook in het openbaar erkend dat leden van Al Qaida doelwit zijn van de droonaanvallen, stelde het hof van beroep van het dictrict Columbia (de stad Washington). De zaak was aangespannen door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU.
De droonmoorden, uitgevoerd zonder enige vorm van rechtspraak, zijn begonnen onder Bush jr., maar kwamen tot volle ‘bloei’ onder Barrack Obama. De CIA weigert categorisch informatie te geven.

De zaak van de ACLU begon al in 2010. De organisatie wilde weten wat de wettelijke basis was voor de aanvallen, hoeveel burgerslachtoffers er zijn gevallen, het aantal geplande dodingen, de opleiding van de bedieners enzovoort. Volgens de regering hoeft de CIA geen gegevens te verstrekken omdat die dienst nooit officieel bij dat moordprogramma is betrokken. Zo verkracht Obama keer op keer de regels van de rechtstaat en van de democratie door zich te verschuilen achter het belang van de nationale veiligheid.
Volgens de ACLU zijn er tot dusver 4000 mensen vermoord door droonaanvallen. “Drie jaar na ons beroep op de wet openbaarheid overheidsdocumenten en de unanieme uitspraak van de federale rechtbank dat het beroep van de CIA op geheimhouding onwettig is, zal de CIA iets moeten doen, al was het maar te vertellen waarom ze die informatie achterhoudt”, stel Jameel Jaffer van de ACLU.
In 2011 ging Obama op een bijeenkomst van militairen in op een droonaanval, waarbij twee Amerikaanse burgers (Anwar al-Awlaki en Samir Khan) in Jemen werden vermoord. Obama noemde bij die gelegenheid de aanval “een belangrijke mijlpaal in een bredere poging Al-Qaida en zijn zusterorganisaties te verslaan”. Hij erkende toen de rol in deze van de Amerikaanse staat en beklemtoonde dat “dit succes een eerbetoon is aan de veiligheidsdiensten”, aldus Wired. Dat hij met dit moordprogramma de poten onder het Amerikaanse rechtssysteem doorzaagt heeft Obama dan kennelijk niet in de gaten of het kan hem niet schelen, verblind als ie is door de ‘strijd tegen het terrorisme’.

Bron: Wired