De theorie voor supergeleiders klopt toch wel

Hogetemperatuursupergeleiders

In de jaren ’80 maakte de kritische temperatuur waar beneden supergeleiding heerst een ‘sprong’

Al zo’n dertig jaar sedert de ontdekking van Bednorz en Müller van het bestaan van hogetempersatuursupergeleiders zijn onderzoekers op zoek naar materialen die bij kamertemperatuur supergeleidend zijn. Tot nu toe zijn de resultaten niet over om naar huis te schrijven, maar nu hebben ze elektrische wervelingen bij hogetemperatuursupergeleidende koperverbindingen gevonden die, anders dan gedacht, wel degelijk voldoen aan de standaardtheorie. Misschien beleven we het nog: materialen die geen enkele weerstand vertonen bij kamertemperatuur (dat zijn die ‘hoge’ temperaturen). Lees verder

Mysterie supergeleiding wat minder een vraagteken

IJzerpnictide

Een supergeleidend ijzerpnictide met bariumatomen (groen), in een geordend patroon met arseen- (paars) en ijzerlagen (oranje). Daaronder: barium (blauw), arseen (geel) en ijzer (rood)(Ba: blauw, As: geel, Fe: rood). (afb: FOM)

Supergeleiding, het ontbreken van elektrische weerstand, is prachtig, maar het verschijnsel doet zich alleen voor bij zeer lage temperaturen en in sommige materialen. Dus wordt er al jaren gezocht naar supergeleiders die hun ‘kunsten’ bij hogere temperaturen vertonen, maar dan wreekt zich het feit dat er eigenlijk geen goede verklaring is waarom bepaalde materialen beneden een bepaalde temperatuur supergeleidend worden. Bij de Amerikaanse Rice-universiteit zijn onderzoekers op twee klassen ijzerverbindingen gestuit, pnictides en chalcogenides, die een overeenkomstige koppeling vertonen tussen elektronen als ze supergeleidend zijn. Het zou helpen supergeleiders te vinden als we dat mechanisme begrepen, stelt onderzoeker Qimiao Si en toog aan de slag. Elektronspins blijken een belangrijke rol te spelen. Een tipje van de sluier, dus… Lees verder