Een beetje ‘hasj’ per dag is goed voor het oudere brein

HasjhersensIn sommige culturen is het gewoonte voor ouderen om wat cannabis te roken. Dat zou helpen bij het doorgeven van oude kennis aan nieuwe generaties. Het lijkt er op dat die traditie gestoeld is op feiten. Onderzoekers vonden dat een beetje hasj, of eigenlijke het werkzame bestanddeel THC (tetrahydrocannabinol), per dag er voor zorgt dat de hersens van ouderen in goede conditie blijven. Lees verder

Alvleeskliercellen communiceren via ‘hasj’

Eilandje van Langerhans van een rat

Een eilandje van Langerhans van een rat met bètacellen (groen), alfacellen (rood), en celkernen (blauw). (afb: Wiki Commons)

De alfa- en betacellen in de alvleesklier, die het suikergehalte in het bloed reguleren, communiceren via cannabis-achtige stoffen, zeg maar ‘hasj’. Die hasjachtige verbindingen schijnen ook invloed te hebben op de ‘aard’ van de betacellen. In de embryo zouden ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de architectuur van de eilandjes van Langerhans, waar die hormoonproducerende cellen in de alvleesklier zich bevinden, zo ontdekten onderzoekers aan het Poolse Nencki-instituut. Het niet goed functioneren van die cellen leidt tot suikerziekte. Lees verder

Londen cocaïnehoofdstad van Europa

Cocaïne voor kinderen

Cocaïne voor kinderen tegen kiespijn

Door het analyseren van het rioolwater in 42 Europese steden is het Europees centrum voor drugs en verslaving tot de conclusie gekomen dat Londen de stad is waar de meeste cocaïne wordt gebruikt. Ook in verschillende zuidelijke steden wordt stevig cocaïne gebruikt, maar ook ecstasy. Dat laatste roesmiddel lijkt toch vooral in de lage landen te worden gebruikt.
Het Londense afvalwater dat in een week in 2013 werd bemonsterd, bleek 711 mg benzoylecgonine, het bestanddeel van cocaïne waarop getest wordt, op 1000 personen te bevatten. Amsterdam kwam maar tot een ‘schamele’ 393 mg en het modieuze Milaan op 233 mg. Op een interactieve kaart kun je de meetresultaten van de test zien.
Alles bij elkaar lijkt het gebruik van roesmiddelen af te nemen na een piek in 2008. 11 van de 12 landen waar onderzoek gedaan is, melden een vermindering van het cocaïneverbruik. Dat kan niet anders dan nattevingerwerk zijn. Ook de metingen in rioolwater zijn weinig nauwkeurig. Die zijn toch voor een niet gering deel afhankelijk van de watertoevoer in het rioolsysteem en die fluctueert nogal.
Gewaarschuwd wordt wel voor het toenemend gebruik van ‘legale’ roesmiddelen zoals kruidmengsels of badzouten, die via het web verkocht worden. Die zouden een soortgelijk effect hebben als het aloude LSD. Naast de 170 bekende roesmiddelen constateert het onderzoekscentrum dat er 80 nieuwe op de markt zijn gekomen. Het constateert dan ook dat het drugsprobleem in Europa steeds ingewikkelder wordt. Er zijn gunstige ontwikkelingen, maar er duiken steeds weer nieuwe roesmiddelen op. Zo lijkt in Duitsland crystal meth steeds populairder te worden. In Duitsland blijkt ook hasj ook vaste voet aan de grond gekregen te hebben, met een verharding van de onderlinge bejegening (niks Peace, man). Het Bundeskriminalamt noteert dat er in 2013 145 000 druggerelateerde ‘handelsdelicten’ waren. Het hoogste aantal in vijf jaar.

Bron: der Spiegel 

“Canabis geen soft drug”

Cannabis zou een ongevaarlijke zinsbegoochelaar zijn, maar volgens het Franse webblad Futura-Sciences is dat een mythe. Die mythe zou onderuit gehaald zijn door een metastudie van onderzoekers van de universiteit van Montréal. De studie is gepubliceerd in het blad Neuropharmacology. Niet alleen zou cannabis een opstap zijn naar zwaarder spul, maar de nark is ook verantwoordelijk voor tal van veranderingen in de hersenen en kan zelfs, zoals al vaker is beweerd en ook tegengesproken, leiden tot psychoses .Hasjhersens
Volgens de onderzoekers bestaat er een verband tussen het gebruik van hasj en de comsumptie van hard drugs, evenals een verband tussen hasjgebruik en psychoses zoals schizofrenie. Cannabis werkt op chemische stoffen die voorkomen in de hersenen, met name die geassocieerd zijn met leren, beloning, motivatie, het beslisproces, de gewenning en de motoriek. “Omdat de structuur van de hersenen tijdens de puberteit snel verandert, zal het gebruik ernstige gevolgen hebben voor het gedrag op latere leeftijd”, zegt Didier Jutras-Aswad, een van de auteurs.
De onderzoekers baseren hun mening op 120 onderzoeken. Ze stellen dat de risico’s mede afhankelijk zijn van genetische factoren, de mate van gebruik en van de leeftijd. Omdat het eerste gebruik eerder aan het begin dan aan het eind van de puberteit plaatsvindt, zou het effect van cannabisgebruik wel eens ernstiger kunnen zijn voor de geestelijke toestand, de schoolresultaten en de normale ontwikkeling tot volwassen dan tot nu toe vermoed, stellen de onderzoekers. Overigens zal ook volgens hen deze studie niet het definitieve antwoord zijn op de vraag wat cannabis met iemand doet. “Het is wél duidelijk dat cannabis niet ongevaarlijk is voor de hersenen van pubers, zeker niet als die daar genetisch of psychologisch vatbaar voor zijn.”

Bron: Futura Sciences