Geologen pleiten voor nieuw tijdperk: antropoceen

De eerste atoomproef vond plaats op 16 juli 1945

Op 16 juli 1945 vond de eerste atoomproef plaats

Een werkgroep van geologen die zich heeft gebogen over de mate van invloed van de mens  op de aarde, is tot de conclusie gekomen dat we inmiddels in het tijdperk van het antropoceen, het mensentijdperk, zijn aanbeland.  De groep bepleitte op een geologencongres in Kaapstad (Zuid-Afrika) die term in te voeren. Alvorens de wereld van de geologie die term zal aanvaarden, zo al, zullen er nog wel wat jaartjes verstrijken.
Lees verder

Grootste temperatuurstijging in 11 300 jaar (wordt gezegd)

Kooldioxideconcentraties gedurende duizenden jaren zoals geconstrueerd door Robert Rohde Shaun Marcott en medewerkers aan de staatsuniversiteit van Oregon hebben op basis van een groot aantal klimaatgegevens (73 zogeheten natuurlijke klimaatarchieven) de temperatuurontwikkeling in de laatste 11 300 jaar geschetst. De temperatuurstijging sinds de kleine ijstijd (zo’n 300 jaar geleden) overstijgt die van 90% (75% wordt genoemd in het ‘abstract’) van het hele holoceen, zo valt in een Science-artikel te lezen. Het artikel laat ook zien dat het klimaat sterker door aardbewegingen wordt beïnvloed dat tot nu toe werd aangenomen, maar Marcott stelt in een artikel in Der Spiegel Online dat er nog nooit zo’n grote warmtesprong is geweest als in de afgelopen 100 jaar. Deskundigen in het Spiegel-artikel stellen echter dat dat moeilijk valt te zeggen, omdat de nauwkeurigheid van de gegevens daarvoor te klein is (gemiddeld 120 jaar). Pas de laatste dikke 100 jaar worden de gegevens bijgehouden en pas de laatste tientallen jaren nauwkeurig. De meeste gegevens komen van de zeetemperatuur, maar die vertonen een kleinere amplitude dan landtemperaturen, dus het temperatuurseffect op land kan groter zijn. Overtuigend bewijs dat, vooral, de mens schuld is aan de jongste aardopwarming, met name door de sterk toegenomen kooldioxideconcentratie in de aardatmosfeer door verbranding van fossiele brandstoffen, is deze studie overigens niet.
Bron: Der Spiegel;
grafiek temperatuurverandering via Der Spiegel