Zuidpool verliest per jaar 219 mrd ton ijs

Vostokstation op de Zuidpool

Vostokstation op de Zuidpool

Niet alleen de Noordpool heeft last van de aardopwarming. Ook de Zuidpool verliest steeds meer ijs: tussen 2012 en 2017 jaarlijks gemiddeld zo’n 219 miljard ton, aldus een onderzoeksgroep rond Andrew Stepherd van de universiteit van Leeds . Tussen 1992 en 2012 lag dat verlies gemiddeld op 76 miljard ton per jaar. Dat smeltende ijs ‘vertaalt’ zich in een tot nu toe nog bescheiden stijging van de zeespiegel. Lees verder

Vermindering ijsmassa Zuidpool in beeld gebracht

Ontwikkeling ijsmassa Zuidpool

De ontwikkeling van de ijsmassa op de hele Zuidpool.

De ijsmassa op de Zuidpool is hier en daar tot 5 km dik, maar de laatste jaren heeft Antarctica, mede door de aardopwarming, veel ijs verloren. Onderzoekers van de TU van Dresden hebben dat verlies nu in beeld gebracht, waarop je kunt zien dat op sommige plaatsen het ijs zelfs aangroeide. De gemiddelde daling sedert 2002 is 100 000 000 000 ton per jaar. Op bijgaand plaatje zie je de ontwikkeling van heel Antartica. Lees verder

IJs op Groenland smelt al 100 jaar

Groenlandijs

Het ijs op Noordoost-Groenland

Het is tot nu toe erg lastig geweest om de hoeveelheid ijs te schatten die op Groenland jaarlijks smelt. De schattingen zijn gebaseerd op computermodellen. Nu hebben, onder meer, Deense klimaatonderzoekers schattingen gemaakt op basis van waarnemingen van de ijssmelt op Groenland. De resultaten moeten een duidelijker beeld scheppen van de bijdrage van de ijssmelt op Groenland aan de zeespiegelstijging. “Als we niet weten welke bronnen bijdragen aan de zeespiegelstijging, dan is het ook moeilijk die te voorspellen”, zegt onderzoeker Kristian Kjeldsen van de universiteit van Kopenhagen. Tussen 1900 en 2010 zou Groenland 9 miljard ton ijs hebben verloren (± 3,4 mrd ton).
Lees verder

“Opstoken fossiele brandstoffen desastreus “

Wegsmelten Zuidpoolijs

Het wegsmelten van het landijs op de Zuidpool volgens diverse scenario’s. Linksboven als we geen broeikasgassen meer uitstoten, rechtsonder als we alle voorraden fossiele brandstoffen opstoken (afb: Ken Caldeira en Ricarda Winkelmann)

Alsof er niks aan de hand is gaat Shell onder het Noordpoolijs naar olie- en gasvoorraden boren en heeft ook Rusland grootse plannen met het naar bovenhalen van de aldaar opgeslagen fossiele ‘schatten’. Onderzoekers van het instituut voor klimaatonderzoek in Potsdam (D) stellen dat als alle fossiele brandstofvoorraden worden opgestookt een klimaatramp het gevolg zal zijn. De zeespiegel zal aanzienlijk stijgen, zeker tientallen meters, en miljoenensteden als New York en Tokio zullen onder water komen te staan. Hun advies is die fossiele brandstoffen te laten waar ze nu zijn: onder de grond. Lees verder

“Grote ijsmassa West-Antarctica staat op instorten”

Thwaites-gletsjer

Doorsnee van de Thwaites-gletsjer. Als de terugtrekking de richel (links op de tekening) passeert is ineenstorting nabij (afb: univ.van Texas)

Er zou zich een ‘trage ramp’ op de Zuidpool voordoen. Eerder deze week meldden twee onderzoeksgroepen dat de Thwaites-gletser in de westelijke Zuidpool op het punt van instorting zou staan. Volgens de wetenschappers is de gletsjer een belangrijk element in het ‘ijshuishouden’ van Antarctica. Als die ijsmassa instort door smelt, zou het zeeniveau meer dan 3 meter stijgen.
Lees verder