Normaal kind na zikabesmetting of toch niet?

zikakinderen

Sarah Mulkey met een (zika)moeder met kind

Sommige Colombiaanse zuigelingen die in de baarmoeder waren blootgesteld aan het zikavirus leken gezond te zijn geboren en normaal ontwikkelde hersens te hebben, maar nu ze wat groter zijn blijkt dat er toch iets niet klopt in hun hersenontwikkeling, zo ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Lees verder

Zika tast snel hersens apenfoetus aan

Hersens van een apanvrucht aangetast door zika-virus

Plaatjes van de hersens van de ongeboren makaak (afb: Nature Medicine)

Voor het eerst zijn de desastreuze gevolgen van zika voor het ontwikkelende brein zichtbaar gemaakt in een diersoort die nauw verwant is aan de mens. Onderzoekers van universiteit  van Washington infecteerden een zwangere makaak met een dosis van het virus die typisch is voor een muggenbeet. Het virus verplaatste zich verhoudingsgewijs snel via de placenta naar het jong en bracht daar de groei van de hersenen tot stilstand. Het aantal proefdieren is wat aan de lage kant (1). Lees verder

Mogelijk medicijnen tegen zika-virus gevonden

Mini-hersens en het zika-virus

Met het zika-virus besmette ‘mini-hersens waarvan al verschillende cellen het loodje hebben gelegd (rood) (afb: Xuyu Qian, JHU)

Onderzoekers uit de VS, waarvan het merendeel van Chinese komaf, hebben bij bestaande of in klinische proeven geteste medicijnen verbindingen  gevonden die mogelijk een wapen kunnen zijn in de bestrijding van het zika-virus. Lees verder

Antilichaam knokkelkoorts blokkeert ook zikavirus

virusomhulseleiwit geblokkeerd door antilichaam

Het eiwit van het zikavirusomhulsel (blauw, rood en geel) dat geblokkeerd wordt door een antilichaam (groen en wit) (afb: Pasteurinstituut)

Het lijkt er op dat een groep onderzoekers van, onder meer, het Pasteurinstituut (F) en CNRS (F) antilichamen hebben gevonden die zowel het knokkelkoorts– als het zikavirus kunnen uitschakelen. Dat komt doordat de bindingsplaats op beide virusomhulsels voor deze immunoglobulines identiek is. Deze ontdekking zou de basis kunnen vormen voor een universeel vaccin tegen beide virussen. Lees verder

Zikavirus lijkt inderdaad schuld van hersenafwijkingen

radiale gliacellen met AXL-receptor

Hersencelkweek met neuronen (blauw), radiale gliacellen (rood) en AXL-receptoren (groen)
(afb: Elizabeth Di Lullo)

Ebola is uit en zika is in. Zo volgt ook de aandacht voor gevreesde ziektes de waan van de dag. Het schijnt nu wel zeker te zijn dat het zikavirus verantwoordelijk is voor de hersenafwijking bij zuigelingen, zo blijkt uit Fins onderzoek. Het virus is aangetroffen in het bloed van een (=1) besmette zwangere vrouw en in celkweken van foetale hersencellen. Onderzoekers van de universiteit van Californië in San Fransisco denken inmiddels te weten hoe het komt dat het zikavirus het vooral op hersenstamcellen heeft gemunt. Dat schijnt te maken te hebben met een bepaalde receptor (AXL) op het membraan van die cellen, die gewone hersencellen niet hebben.
Lees verder

“Zika-virus houdt verband met geboorteafwijkingen”

Microcefalie wordt in verband gebracht met het zika-virus

Het zika-virus wordt in verband gebracht met microcefalie (onderontwikkelde hersens)

Het was tot nog toe onduidelijk of het zika-vrus verantwoordelijk mocht worden gehouden voor, vooral, hersenafwijkingen  bij pasgeborenen, maar nieuw onderzoek zou hebben uitgewezen dat het virus bij zwangere vrouwen abnormaliteiten zou veroorzaken. Sommige van die afwijkingen zouden tot nu toe niet in verband zijn gebracht met het zika-virus. De wetenschappers onderzochten 88 zwangere vrouwen, waarvan 72 waren besmet met het virus in diverse fases van de zwangerschap   Lees verder

De epidemieën volgen elkaar snel op, nu zika

Egyptische tijgermug

De Egyptische tijger- of zebramug is voor meer ziektes de gastheer

Net is de epidemie van ebola in West-Afrika voor beëindigd verklaard of er dreigt weer een nieuwe epidemie op te duiken: zika. De door een virus overgebrachte ziekte is al in 20 Latijns-Amerikaanse landen gesignaleerd. De ziekte die het virus veroorzaakt lijkt vooral bedreigend voor het ongeboren kind, de ziekte zelf schijnt weinig voor te stellen. De wereldgezondheidsorganisatie WHO van de VN heeft al alarm geslagen. Sommige landen in het bedreigde gebied hebben vrouwen aangeraden voorlopig niet zwanger te worden.
Lees verder