Ja hoor, hersenstamcellen blijven zich delen (bij muisjes)

Hersenstamcellen

Uit hersenstamcellen (rood) ontstaan dochtercellen (oranje) enz (afb: univ. van Zürich)

Het is al vele jaren een welles/nietes-descussie. Krijgen we er de loop van ons leven hersencellen bij of moeten we het doen met de cellen die we bij onze geboorte hebben gekregen. Nu zou zijn gebleken bij muisjes dat ze, in elk geval in de hippocampus, er hersenstamcellen zijn die zich delen en functionele hersencellen vormen. Ze schijnen daar maanden mee bezig te zijn. Lees verder

Nieuwe hersentjes voor oude muisjes?

Het zeepaardje met daarin de getande winding

Hippocampus met daarin de getande winding (gyrus dentatus)

Als we ouder worden wordt alles allengs minder (behalve het aantal kwalen). We kunnen steeds minder goed onthouden en ook ons oriëntatievermogen (om maar een paar dingen te noemen) gaat achteruit. Onderzoekers van de TU Dresden stimuleerden bij oudere muisjes de aanmaak van hersencellen en dat bleek goed uit te pakken. Lees verder

Nog een bron voor nieuwe hersencellen ontdekt? Nee dus

Jongetje met hersensWelles, nietes. Het is inmiddels al een lange discussie of onze hersens nieuwe hersencellen kunnen aanmaken. De laatste berichten zijn dat dat inderdaad mogelijk is, op bescheiden schaal in een deel van de hersens. Er zou een ander type cel zijn dat zich ook zou kunnen ontwikkelen tot neuronen, maar nu blijkt daar geen sprake van te zijn of er een nieuwe bron van nieuwe hersencellen is gevonden. W hebben het dan over ependymcellen, gliacellen die, onder meer de bekleding van de hersens vormen. Lees verder

Zikavirus lijkt inderdaad schuld van hersenafwijkingen

radiale gliacellen met AXL-receptor

Hersencelkweek met neuronen (blauw), radiale gliacellen (rood) en AXL-receptoren (groen)
(afb: Elizabeth Di Lullo)

Ebola is uit en zika is in. Zo volgt ook de aandacht voor gevreesde ziektes de waan van de dag. Het schijnt nu wel zeker te zijn dat het zikavirus verantwoordelijk is voor de hersenafwijking bij zuigelingen, zo blijkt uit Fins onderzoek. Het virus is aangetroffen in het bloed van een (=1) besmette zwangere vrouw en in celkweken van foetale hersencellen. Onderzoekers van de universiteit van Californië in San Fransisco denken inmiddels te weten hoe het komt dat het zikavirus het vooral op hersenstamcellen heeft gemunt. Dat schijnt te maken te hebben met een bepaalde receptor (AXL) op het membraan van die cellen, die gewone hersencellen niet hebben.
Lees verder