Wetenschap is ook maar een mening (?)

Mars voor wetenschapAch, er worden altijd mooie dingen verteld over wetenschap en de zoektocht(en) naar de waarheid, maar daar valt wel het een en ander op af te dingen. Het wetenschapsbedrijf zou een ‘zelfreinigend vermogen’ hebben, maar dat zelfreinigende laat het nogal eens af weten. Hoeveel regelrechte en halfslachtige pogingen tot fraude worden er niet met de mantel der ‘liefde’ bedekt? Hoe vaak wordt er niet, al of niet  bewust, geknoeid met onderzoekuitkomsten? Wetenschappers met theorieën die afwijken van de gangbare hebben het vaak moeilijk in de wetenschap. En dan al dat onderzoek dat niet gerepliceerd kan worden.  Wetenschap is, idealiter, natuurlijk niet ook maar een mening, maar wetenschappers zijn mensen en mensen hebben meningen… We kunnen er niet op vertrouwen dat wetenschappelijke tijdschriften de wetenschappelijke waarheid vertelt, zegt aardwetenschapper Julian Kirchherr van de universiteit van Utrecht in de Engelse krant the Guardian. Lees verder

Elsevier verbiedt delen eigen artikelen wetenschappers

Het van origine Nederlandse bedrijf Elsevier is een grote op het gebied van wetenschappelijke bladen. Moedermaatschappij Reed Elsevier maakte vorig jaar een fikse winst van $ 1 miljard (zo’n € 0,75 miljard) waaraan Elsevier een substantieel deel bijdroeg (52%). Toch lijkt rupsje Nooitgenoeg nog niet tevreden. De uitgever jaagt achter wetenschappers aan die zonder te betalen kopieën van hun eigen artikelen verspreiden, schrijft de Amerikaanse krant the  Washington Post. Huh?, denk je dan. Ja. Bij publicatie in Elsevierbladen staan auteurs hun auteursrechten vaak af en moeten ze betalen als ze extra kopieën (uiteraard ook elektronische) van hun eigen artikelen aan collega’s willen sturen. Opzouten, met die steeds maar duurder wordende betaalde bladen, zou je zeggen. Stap over op de open bladen zoals PLOS. Lees verder

Keurmerk voor wetenschap

Het Californische instituut Science Exchange wil, volgens een artikel in het Duitse weekblad De Spiegel, uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek keurmerken. Het open wetenschappelijke webblad PlosOne is medeinitiatiefnemer. De onderzoekers moeten zelf voor dit keurmerkonderzoek betalen.
Een raar initiatief, want wetenschappers staan op het standpunt dat de wetenschap zelf die foute onderzoeksresultaten of verkeerde gevolgtrekkingen uit onderzoeken corrigeert. Dat dat natuurlijk niet (helemaal) waar is moge blijken uit de toch nogal eens boven water komende malversaties van soms zelfs zeer gerenommeerde wetenschappers. Daarbij kun je er verzekerd van zijn dat het nog erger is. Daar moet natuurlijk bij worden opgemerkt dat opzettelijke verfraaiing van onderzoekgegevens en zelfs het verzinnen daarvan wat anders is dan daar klungelig mee omgaan. Voor heel wat onderzoekers is statistiek, bijvoorbeeld, een zwarte doos… Zou een gedegen opleiding in de statistiek niet al een groot deel van het probleem (onkunde) ondervangen?