‘Open’ wetenschapstijdschriften fors duurder

HAL Open Science

De ‘verwerkingskosten’ (APC in Engelse afko) voor ‘open’ tijdschriften (afb: rapport HAL Open Science)

Als wetenschappers hun resultaten wereldkond willen maken dan gebeurt dat vrijwel altijd via wetenschaps-tijdschriften. Niet zo vreselijk lang geleden waren de meeste daarvan abonnements-bladen. Instituten, bedrijven en particulieren moesten daarvoor stevig in de buidel tasten.
De laatste jaren zijn vooral door druk vanuit Europa maar ook ondersteund door veel wetenschappers de ‘open’ bladen in opkomst met die van PLOS als een van de belangrijkste. Iedereen kan de artikelen lezen, maar dat kost wel wat voor de auteurs of liever gezegd hun werkgevers. Die betalen voor publicatie. Nu blijkt dat die ‘open’ bladen de laatste jaren fiks duurder zijn geworden. Tijd voor een revolutie.(?) Lees verder

Wetenschap in China onbetrouwbaar (?)

Leonid Schneider

Leonid Schneider:…fraude in China…

Ergens in 2018 is China de VS voorbijgegaan als grootste producent van wetenschappelijke artikelen. Als daar het aantal artikelen van in de VS werkende Chinese onderzoekers bij wordt opgeteld zal de nieuwe verhouding nog ‘schever’ zijn.  De vraag is al eerder aan de orde geweest op welke manier China de koppositie heeft overgenomen van Amerika. Zeer waarschijnlijk mede met hulp van list, bedrog en fraude, zo werd bekend in 2017. Daar schijnt nog niet veel aan veranderd te zijn, zo blijkt uit onderzoek van For Better Science . Lees verder

Wetenschappelijke artikelen gratis te raadplegen op Sci-Hub

Sci-hub.io

Sci-hub.io

Het Zweedse Pirate Bay, de stek voor gratis muziek, is waarschijnlijk bekend en ook de jacht die de autoriteiten op de oprichters en de weblocaties van de dienst hebben gemaakt. De oprichters zouden gedreven zijn door idealisme, maar daar kon de muziekbranche niet mee leven. De webstek Sci-Hub van Alexandra Elbakjan uit Kazachstan is wellicht eenzelfde lot beschoren. De wetenschapster heeft 47 miljoen wetenschappelijk artikelen die gratis ingezien kunnen worden. De uitgevers van wetenschappelijke bladen, met name Elsevier, zijn op jacht. De eerste weblocatie (Sci-Hub.org) is al weggevaagd. Probeer: Sci-hub.io. Lees verder