Wetenschap in China onbetrouwbaar (?)

Leonid Schneider

Leonid Schneider:…fraude in China…

Ergens in 2018 is China de VS voorbijgegaan als grootste producent van wetenschappelijke artikelen. Als daar het aantal artikelen van in de VS werkende Chinese onderzoekers bij wordt opgeteld zal de nieuwe verhouding nog ‘schever’ zijn.  De vraag is al eerder aan de orde geweest op welke manier China de koppositie heeft overgenomen van Amerika. Zeer waarschijnlijk mede met hulp van list, bedrog en fraude, zo werd bekend in 2017. Daar schijnt nog niet veel aan veranderd te zijn, zo blijkt uit onderzoek van For Better Science . Lees verder

Wetenschappelijke artikelen gratis te raadplegen op Sci-Hub

Sci-hub.io

Sci-hub.io

Het Zweedse Pirate Bay, de stek voor gratis muziek, is waarschijnlijk bekend en ook de jacht die de autoriteiten op de oprichters en de weblocaties van de dienst hebben gemaakt. De oprichters zouden gedreven zijn door idealisme, maar daar kon de muziekbranche niet mee leven. De webstek Sci-Hub van Alexandra Elbakjan uit Kazachstan is wellicht eenzelfde lot beschoren. De wetenschapster heeft 47 miljoen wetenschappelijk artikelen die gratis ingezien kunnen worden. De uitgevers van wetenschappelijke bladen, met name Elsevier, zijn op jacht. De eerste weblocatie (Sci-Hub.org) is al weggevaagd. Probeer: Sci-hub.io. Lees verder