Ouderdom vingerafdrukken is te bepalen

Een vingerafdruk op een stuk plastic.

Vingerafdrukken worden gebruikt om iemand te identificeren (vooropgesteld dat diens afdruk bekend is). Nu schijnt het ook mogelijk te zijn te bepalen wanneer die afdruk is achtergelaten. Dat is een aardig extra gegeven voor opsporingsambtenaren, alleen is die methode nog niet erg praktisch. Lees verder

Militarisering politie werkt niet om misdaad terug te dringen

Rellen in Ferguson

Rellen in Ferguson naar aanlediing van een politiemoord opop de zwarte Michael Brown (afb: WikiMedia Commons)

Ooit keek ik graag naar een prachtige Amerikaanse politie-serie (kom daar nog eens om): Hill Street Blues. De chef van dat bureau, Frank Furillo, was vooral een man die de zaken op een menselijke manier wilde aanpakken. Daarnaast was er een soort chef van de ME, hoe die heette weet ik niet meer, die vooral graag werkte met scherpschutters en groot materieel.  Die toen dreigende militarisering va de politie zie je steeds verder opdringen, ook in Nederland. Gaat niet helpen, stellen onderzoeksters rond Anna Gunderson van de universiteit van Louisiana. Lees verder

Wordt de haar het nieuwe ‘DNA-bewijs’?

Glendon Parker met een pluk antiek haar ter identificatie

Glendon Parker met een pluk antiek haar (afb: LLNL)

Politiemensen maar ook andere beroepsgroepen zoals archeologen verlaten zich bij het vaststellen van de identiteit steeds meer op het DNA-bewijs. Het schijnt dat de eiwitverdeling in haren net zo veel zegt (of beter: zou kunnen zeggen) over de identiteit van de (voormalige) drager als een DNA-spoor, stelt onderzoeker Glendon Parker van het Lawrence Livermore-lab in de VS.  Lees verder

Arend plukt droon uit de lucht

De De Nederlandse politie doet proeven met roofvogels (het zouden arenden zijn) om droons uit de lucht te plukken, zo meldt de Britse krant the Guardian. Voor de politie is het niet de enige manier om overlast die door droons bezorgd (kunnen) worden tegen te gaan, maar een van de (zo het er ooit van komt). Zo zou een droon wel eens het landen van een traumahelicopter hebben tegengehouden en zou iemand in de buurt van Schiphol met een droon aan het ‘spelenvliegen’ zijn geweest. In het demonstratiefilmpje kwijt de dienstdoende arend (?) zich uitstekend van taak. Het dier lijkt ook geen problemen te hebben met de propellers van de droons. Zo gaat Nederland nog eens de wereld rond.

Bron: the Guardian.

Is een DNA-profiel een onomstotelijk bewijs?

Mes met bloedDNA-bewijs wordt in politieonderzoek en door de rechter als hard bewijs gezien, maar is dat ook zo? Bij proeven met DNA-materiaal op een mes, werd een persoon aangewezen die dat mes niet had aangeraakt. Het lijkt er op dat hard DNA-bewijs zo hard nog niet is. DNA kan worden overgedragen van de een op de ander door contact. Lees verder

Gezicht ‘geboetseerd’ louter op basis DNA

Gabriel Weston

Foto Gabriel Weston

Flauwekul, denk je, een gezicht tekenen louter op basis van DNA, maar Gabriel Weston liet in het BBC-programma Catching History’s Criminals: The Forensics Story, zien dat dat allerminst onzin is. Zij stuurde haar DNA anoniem naar een lab in België en daar wist Peter Claes op basis van haar genetische materiaal een behoorlijk lijkend beeld te construeren van haar gezicht.

Lees verder

Inbraken tegen gaan met het programma Precobs

Commissaris Karl Geyer

Commissaris Karl Geyer

Je kunt inbraken proberen te voorkomen door degelijk hang- en sluitwerk of eventueel alarm, maar dat is geen  garantie. De Beierse politie doet een proef met een programma, Precobs geheten, om het aantal inbraken te verkleinen. Bij eerdere proeven met Precobs in Zürich (Zwitserland) zou dat een daling van 14 tot zelfs 30% hebben opgeleverd. Gegevensbeschermers zijn niet echt geestdriftig.
Lees verder

Er valt meer uit vingerafdruk te halen

VingerafdrukPlusVingerafdrukken zijn al heel lang in gebruik om personen met daden te verbinden. Vooral de politie is een grootgebruiker. Volgens Simona Francese van de  Sheffield Hallam-universiteit is er veel meer met vingerafdrukken te doen dan nu wordt gedaan. Als je geen vingerafdruk van iemand in je bestand hebt, dan is die vrij waardeloos. Wat zit er bijvoorbeeld in die kleine voren tussen de afdrukken? Daarmee kan een massaspectrometer mee aan de slag. Lees verder

Snel een vingerafdruk maken met fluorescentie

Een vingerafdruk op een stuk plastic.

Een vingerafdruk op een stuk plastic.

Je ziet ze zo voor je, die mensen van de technische recherche die met een kwastje en poeder op zoek gaan naar vingerafdrukken. Het schijnt, wel een persbericht van de Franse onderzoeksorganisatie CNRS me doen geloven, een nogal tijdvretende bezigheid te zijn. Samen met het Franse (!) bedrijf Crime Scene Technology hebben de Franse onderzoekers een nieuwe techniek ontwikkeld om vingerafdrukken op plaats delict op te sporen die sneller en goedkoper tot resultaat leidt. De methode maakt gebruik van fluorescentie. De Franse politie schijn geïnteresseerd te zijn, evenals de FBI en Scotland Yard. Lees verder

Agent (=mens) is informatie rap kwijt

Agenten zijn al snel een groot deel van de gepresenteerde informatie en opdrachten vergeten die ze bij een briefing hebben gekregen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Crisislab van de Radboud-universiteit.
De briefing is voor veel agenten het begin van hun dienst. Ze horen daar wat ze moeten doen en waar ze op moeten letten. In het rapport – gemaakt in opdracht van het programma Politie & Wetenschap – legt een agent uit wat er mis kan gaan als de informatie niet blijft hangen. Bij een aanhouding verzuimde hij een gevaarlijke inbraakverdachte direct in de boeien te slaan. De agent was de informatie diezelfde ochtend bij de briefing ( ‘zeer agressief en vuurwapengevaarlijk’)  straal vergeten.
De onderzoekers hielden geheugentests vlak na politiebriefings in de regio’s Brabant Zuid-Oost, Gelderland-Zuid en Drente. Ze concluderen dat de informatieoverdracht ‘zeer onbetrouwbaar’ is en doen aanbevelingen, zoals het gebruik van minder dia’s bij de presentaties. Ook aantekenboekjes kunnen helpen. Agenten die notities maakten – een minderheid – scoorden het best op de geheugentest.
Toch wil de politie niet af van de briefings. Alleen al het maken van aantekeningen helpt. Ook zijn er dit jaar informatiecentra ingericht, waarbij de agent mobiel alle relevante gegevens kan opvragen.

Bron: De Volkskrant