Klimaatverandering slecht voor rendement zonnecellen

Daling rendement zonncellen door aardopwarming

Het effect van een aardopwarming met 1,8°C op het rendement van zonnecellen (afb: MIT)

Zonne-energie, vooral de fotovoltaïsche, wordt gezien als adekwaat middel tegen de aardopwarming, maar juist die steeds hogere temperaturen op aarde drukken het rendement van zonnecellen. Lees verder

Franse, Russische en Kazachstaanse onderzoekers zijn er in geslaagd het energetisch rendement van organische zonnecellen aanzienlijk te verhogen: van 3,7 naar 10,2%. Dat is nog altijFranse, Russiche en Kazachstaanse onderzoekers hebben het elektrisch rendement van organische zonnecellen verdrievoudigd.d minder de het rendement van siliciumzonnecellen (15 tot 20%), maar de grote sprong voorwaarts doet vermoeden dat er in die technologie nog wel wat rek zit. Lees verder

Organische zonnecellen op weg naar commercialisering (?)

Organische zonnecellen met een rendement van 15%

Organische zonnecel, een rendement van 18% zit in het verschiet (afb: univ. van Michigan)

Onderzoekers van de universiteit van Michigan (VS) schijnen er in geslaagd te zijn het rendement van organische zonnecellen op te voeren tot 15%. Dat zou deze goedkope en flexibele zonnecelvorm rijp maken voor commercialisering. Verdere verbetering ligt in het verschiet. Lees verder

Rendement perovskietcel passeert (weer) 20%

De nieuwe perovskietcel van Grätzel

De nieuwe perovskietcel van Grätzel (afb: EPFL)

Het gaat al heel best met de aloude siliciumcel, maar de grote belofte op het gebied van zonnecellen lijkt toch nog steeds de perovskietcel. Vorige maand meldde ik dat een Frans/Amerikaanse onderzoeksgroep perovskietcellen had gemaakt met een rendement van 22%, maar de technische hogeschool in het Zwitserse Lausanne EPFL zeggen nu een soortgelijk resultaat geboekt te hebben. De verwachtingen zijn dat perovskietcellen ooit de 45% rendement zullen halen, waar siliciumcelllen op zo’n 25% blijven steken. Overigens is perovskiet niet helemaal zonder ‘zorgen’. De optische stabiliteit laat te wensen over. De Zwitserse onderzoekers bereikten hun resultaat door toepassing van een speciaal kristalgroeitechniek.
Lees verder

Leuvense zonnecel produceert waterstof

zonnecelEen onderzoeksgroep van het Centrum voor Oppvlaktechemie en Katalyse van de KU Leuven zou er als eerste ter wereld in geslaagd zijn om een zonnepaneel te ontwerpen dat louter op basis van zonlicht en waterdamp uit de lucht waterstofgas kan produceren. Waterstofgas is de ‘ideale’ brandstof, omdat verbranding, meestal via brandstofcellen, louter water oplevert. Lees verder

Zonnecel werkt met ‘hergebruik’ licht

loodhalogenide/perovskietcellen kringlopen fotonen

Zo ongeveer moet je je dat ‘hergebruik’ van fotonen voorstellen (afb: Criss Hohmann)

Er zijn op het ogenblik nogal wat materialen die grote beloftes inhouden. Perovskiet is daar een van.  Onderzoekers van, onder meer, de universiteit van Cambridge hebben nu een hybride materiaal uitgeprobeerd (perovskiet en loodhalogenide), waarbij ze licht ‘hergebruikten’ zodat, in theorie, zonnecellen zouden kunnen worden gemaakt met een hoog rendement (dik boven de 20%), die ook nog eens prettig geprijsd zouden zijn. Lees verder

“Windmolens betrouwbare bron schone energie”

WindmolensSinds 2009 is het opgestelde fotovoltaïsche vermogen in de wereld met 40% per jaar gegroeid (wat neerkomt op meer dan een verzesvoudiging), het vermogen aan windenergie is in die tijd verdubbeld. Energie uit wind- en zon komt niet op afroep en dus moet de overmaat tijdelijk worden opgeslagen. Dat kost geld, maar ook energie. Een onderzoeksgroep van de Amerikaanse Stanford-universiteit heeft bekeken of dat er allemaal wel uit kan. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat windenergie energetisch gezien een energieopslag van drie dagen ‘windarbeid’ kan hebben. Bij zonne-energie is de marge kleiner: 24 uur. Met andere woorden: vooral windenergie is een betrouwbare bron van schone energie. Lees verder